COCCISTOP S

SPECII ŢINTĂ:  Găini, curci, iepuri.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul COCCISTOP S este recomandat pentru tratamentul eimeriozei la:
- Pui de gaină- produse de coccidii din familia Eimeridae (Eimeria acervulina, E. necatrix, E. mitis, E. tenella, E. brunetti);
- Pui de curcă produse de coccidii E. meleagridis, E. Adenoides;
- Iepuri produse de coccidii E. perforans, E. intestinalis şi E. magna.
Produsul COCCISTOP S este recomandat în tratamentul holerei şi tifozei la găini şi curci.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie orală conţine:
Sulfaquinoxalina (sub formă sodică)..…….................................................……...200 mg
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
 
REACŢII ADVERSE:
În general produsul este bine tolerat, totuşi poate să apară sindrom hemoragic manifestat prin anorexie, epistaxis, hemoptizie, abatere, paloare a mucoaselor. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.
 
POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI FE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează oral, în apa de băut:
Puii de găină şi iepuri: se administrează 45 ml de COCCISTOP S în 22 litri apă de băut timp de 2-3 zile, după care se face o pauză de 3 zile. Apoi se administrează timp de 2 zile câte 15 ml COCCISTOP S în 11 litri apă de băut, urmată de o pauză de 2 zile şi de un ultim tratament cu aceeaşi diluţie (15 ml COCCISTOP S în 11 litri apă de băut).
Puii de curcă: se administrează 15 ml COCCISTOP S în 11 litri apă de băut în 3 serii de 2 zile consecutiv cu 3 zile pauză.
Găini şi curci: se administrează 45 ml COCCISTOP S în 22 litri apă de băut timp de 3 zile. După o pauză de 3 zile se reia tratamentul administrandu-se 15 ml COCCISTOP S în 11 litri apă de băut timp de 2 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Apa de băut medicamentată trebuie înlocuită o dată la 24 ore. Ingerarea apei medicamentate depinde de starea clinica a animalelor. Pe timp călduros, soluția se va administra dimineața în apa de băut, iar în restul zilei consumul de apă va fi cel obișnuit, fără adaos de produs medicinal veterinar. Pentru a obține o dozare corectă, concentrația produsului în apa de băut trebuie ajustată corespunzător.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 5 zile. Nu este permisă utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original, bine închis. A nu se folosi după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 ore.


ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Nu există


PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauții speciale pentru utilizare la animale
Tratamentul se va asocia obligatoriu cu vitamina K3. Pentru evitarea intoxicaţiilor nu se vor depăşi concentraţiile indicate. Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiuni, ferme) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată. La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu apă. Persoanele cu sensibilitate cunoscută la substanţa activă sau excipienţii produsului trebuie să evite contactul cu produsul.


UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Poate fi utilizat în perioada de gestație și de lactație


INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Sulfonamidele potenţează acţiunea sulfanilureelor hipoglicemiante (clorpropamida, glibenclamidul, tolbutamida) prin deplasarea de pe proteine. Utilizarea concomitentă a sulfonamidelor şi izoniazidei poate cauza anemie hemolitică. Acţiunea penicilinelor, care sunt active numai faţa de bacteriile care se multiplică, poate fi antagonizată de sulfonamide. Oxifebutazona şi fenilbutazona măresc acţiunea sulfonamidelor bacteriostatice prin deplasarea de pe proteine. Probenecidul măreşte nivelul plasmatic al sulfonamidelor, datorită influenţei sale asupra vitezei de excreţie. Metenamina nu se asociază cu sulfonamide, deoarece se scindează în formaldehidă şi poate da naştere la derivaţi insolubili în circuitul sanguin.


SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURE DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
La păsări supradozarea poate cauza efecte toxice cum ar fi: anemie, întârzierea perioadei de clocire, hemoragii la nivelul musculaturii pectorale şi a picioarelor. Se vor respecta dozele recomandate.


INCOMPATIBILITĂȚI
Sulfaquinoxalina este incompatibila cu salinomicina și narazinul.
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului. Solicitati medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Flacoane PET x 50 ml, 100 ml, flacoane HDPE x 250 ml, 500 ml, 1000 ml şi canistră HDPE x 5000 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

FUROGAL O

FUROGAL O

SPECII ŢINTĂ: Păsări: găini, curci, pui de găină, pui de curcă, fazani

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru prevenirea (în efectivele în care

citeste mai mult

COLISTIN SULFAT FP

COLISTIN SULFAT FP

SPECII ŢINTĂ: Porcine (scroafe), miei, găini (găini ouatoare, tineret de inlocuire) și curci.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul COLISTIN SULFAT FP – soluţie

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image