COCCISTOP

SPECII ŢINTĂ:  Păsări (găini–tineret înlocuire, broileri), pui de curcă.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat în tratamentul coccidiozei la puii de găină şi curcă. Este recomandat şi în tratamentul holerei şi al salmonelozelor aviare.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Substanţe active:
Sulfaquinoxalină (sub formă sodică)..………………2 mg
Vitamina K3……………………………….…….........………4 mg
Vitamina C……………………………..........………………10 mg
Excipient:
Metabisulfit de sodiu………………………………….1 mg
 
CONTRAINDICAŢII
A nu se administra în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.
 
REACŢII ADVERSE
În general, produsul este bine tolerat şi nu determină reacţii adverse, în condiţiile în care se respectă dozajul. Efecte adverse pot apărea în cazul administrării îndelungate. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ
Pui de găină şi curcă.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează oral. Doza recomandată este de un comprimat/0,5 kg greutate corporală/zi, în două reprize de câte 2 zile consecutive, separate de un interval de 3 zile. În funcţie de nivelul de infestare şi de faza ciclului biologic tratamentul se repetă, după aceeaşi schemă, la 14 zile de la prima administrare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: 10 zile.
Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină. A se păstra în ambalajul original, bine închis.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru (fiecare specie ţintă):
Nu există.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
La tineretul de reproducţie produsul se administrează numai până la vârsta de 8 – 10 săptămâni. Se recomandă ca tratamentul să fie suplimentat cu vitamina AD3E.
Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganisme izolate de la animale bolnave. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale ( regiune, fermă) referitoare la sensibiliatea bacteriilor țintă.
Utilizarea produsului în afara RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată. La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. Purtaţi echipament de protecţie la administrarea produsului. A se spăla mâinile imediat după utilizare. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componentele produsului vor evita contactul cu produsul.


UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Nu este cazul.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Sulfamidele potenţează acţiunea sulfanilureelor hipoglicemiante (clorpropamida, glibenclamidul, tolbutamida) prin deplasarea de pe proteine. Utilizarea concomitentă a sulfamidelor şi a izoniazidei poate cauza anemie hemolitică. Acţiunea penicilinelor, care sunt active numai faţă de bacteriile care se multiplică, poate fi antagonizată de sulfamide. Oxifenbutazona şi fenilbutazona măresc acţiunea sulfamidelor bacteriostatice prin deplasarea de pe proteine. Probenecidul măreşte nivelul plasmatic al sulfamidelor, datorită influenţei sale asupra vitezei de excreţie. Metenamina nu se asociază cu sulfamide, deoarece se scindează în formaldehidă şi poate da naştere la derivaţi de sulfamide insolubili în circuitul sanguin.


SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
În cazul supradozării apare sindrom hemoragic manifestat prin anorexie, epistaxis, hemoptizie, abatere, paloare a mucoaselor.


INCOMPATIBILITĂŢI:
Sulfaquinoxalina este incompatibilă cu salinomicina şi narazinul. În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Flacoane din HDPE albă, opace, prevăzute cu capace din LDPE albe x 20, 30, 50, 100 comprimate.
Bax-uri din LDPE x 35 flacoane.
 
 

Alte produse

LIN-SPE-MIX 880

LIN-SPE-MIX 880

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Porcine
În tratamentul enteritelor provocate de/sau asociate cu Brachyspira

citeste mai mult

COLISTIN SULFAT FP

COLISTIN SULFAT FP

SPECII ŢINTĂ: Porcine (scroafe), miei, găini (găini ouatoare, tineret de inlocuire) și curci.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul COLISTIN SULFAT FP – soluţie

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image