AMPROLIUM FP 25%

SPECII ŢINTĂ: Păsări (pui de găină, pui de curcă, porumbei), Câini

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se recomandă în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi tratamentul eimeriozei (coccidiozei) la:
- puii de găină, puii de curcă şi porumbei produsă de Eimeria spp. (Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mivati, Eimeria necatrix, Eimeria brunetti, Eimeria columbae etc.) sensibile la cțiunea substanței active;
- câini produsă de Eimeria canis sensibilă la acțiunea substanței active.

COMPOZIŢIE:
1ml produs conţine:
Substanță activă:
Amprolium clorhidrat……………….250 mg
Excipienţi:
Acid benzoic……………….………………. 1 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman. Nu se utilizează la porumbeii care sunt destiunați consumului uman. Nu se administrează la cățeii cu vărsta mai mica de 12 zile.

REACŢII ADVERSE:

Nu s-au semnalat. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală, în apa de băut, dozele recomandate fiind următoarele:
• Pui de găină și curcă:
- preventiv: 0,5 ml produs/litru de apă de băut, administrat 5-7 zile consecutive.
- curativ: 1 ml produs/litru de apă de băut timp 7 zile consecutive.
Tratamentul se va continua timp de 7-14 zile cu 0,3 ml produs/litru de apă de băut.
• Porumbei:
- preventiv: 0,5 ml produs/litru de apă de băut, administrat 3 zile consecutive.
- curativ: 1 ml produs/litru de apă de băut timp 5 zile consecutive.
• Câini:
Preventiv: 10 ml produs/4 litri apă de băut.
Curativ: 0,5–0,7 ml produs/kg greutate corporală timp de 7–10 zile consecutive.
Pentru prepararea apei medicamentate greutatea corporală a animalelor și consumul lor real de apă vor trebui să fie luate în considarare. Consumul poate varia în funcție de factori precum vârsta, starea de sănătate, sistem de creștere, rasă, Accesul la sisietmul de apă trebuie să fie permanent pentru a fi asigurat un consum de apă adecvat. Nicio altă sursă de apă de băut nu trebuie să fie disponibilă pe toată perioada tratamentului. Apa medicamentată trebuie împrospătată la fiecare 24 ore.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru prevenirea apariţiei coccidiozei este necesară asigurarea condiţiilor de microclimat, de furajare echilibrată şi de decontaminare corespunzătoare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne: pui de găină, pui de curcă – 0 zile. Nu este autorizată utilizarea la porumbeii destinați consumului uman.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se feri de îngheț și de lumina directă. A se păstra în ambalajul original, bina închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 24 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
ATENŢIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ŢINTĂ:
Trebuie evitate următoarele practici ce determină creșterea riscului dezvoltării rezistenței și pot determina în final ineficiența tratamentului:
-administrarea prea frecventă și pe o perioada îndelungată a antiprotozoarelor din aceeasi clasă;
-supradozarea, ca urmare a aprecierii greșite a greutății animalelor.
Cazurile clinice, suspecte de rezistență la antiprotozozare, trebuie investigate utilizând teste corespunzătoare (de ex. Testul de reducere a numărului de uoă din fecale). Acolo unde rezultatele testelor sugerează o rezistență la un anumit antiprotozoar se va utiliza un produs aparținând unei alte clase farmacologice și care are un alt mecanism de acțiune. Este recomandabil ca tratamentele să se inițieze după efectuarea examenelor coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă vor evita contactul cu produsul. Acesta este un produs irritant și coroziv. Acesta ar putea cauza iritarea căilor respiratorii, ochilor și pielii. Purtați mănuși impermeabile în timpul administrării produsului și ochelari de protecție. Evitați inhalarea de vapori. Evitați contactul cu ochii și pielea. În caz de contact accidental spălați imediat zona afectată cu multă apă și îndepărtați hainele contaminate. Dacă iritația persistă solicitați sfatul medicului căruia îi arătați prospectul produsului. Acest produs este nociv atunci când este ingerat. În caz de ingestie accidental clătiți gura cu apă proaspătă, solicitați imediat sfatul medicului căruia îi arătați prospectul produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE ŞI ÎN PERIOADA DE OUAT:
Produsul poate fi utilizat la câini în perioada de gestație și lacație. Nu este autorizat la păsăsrile care produc ouă pentru consumul uman. Utilizați numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Administrarea în exces a tiaminei (vitamina B1) reduce eficacitatea amproliumului.

SUPRADOZE (SIMPTOME, PROCEDURE DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Supradozarea amproliumului la câini produce simptome neurologice. Tratamentul constă în stoparea terapiei cu amprolium şi administrarea parenterală a vitaminei B1 (tiamina).

INCOMPATIBILITĂŢI:
În lipsa studiilor de compatibilitate acets produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR (DUPĂ CAZ):
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Produsul este ambalat în flacoane de sticlă de culoare brună sau HDPE prevăzute cu capac din HDPE x 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2 litri şi 5litri.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

COLISTIN SULFAT FP 50%

COLISTIN SULFAT FP 50%

SPECII ŢINTĂ: Viţei, purcei, miei, iezi, iepuri şi păsări (găini, curci, raţe, gâşte, porumbei, prepeliţe, fazani, bibilici).

Amoxicilina 250ml

citeste mai mult

AMOXICILINĂ FP 60%

AMOXICILINĂ FP 60%

Pulbere pentru administrarea în apa de băut

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri)

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image