VERMIZOL A 50

SPECII ŢINTĂ: Câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se recomandă la câini și pisici în tratamentul nematodozelor gastrointestinale (ouă, larve și adulți de Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp., Uncinaria spp., Trichocephalus spp.), cestodozelor (Dipylidium caninum) și trematodozelor (Paragonimus kellicotti).

COMPOZIŢIE:
1 comprimat contine:
Substanță activă:
Albendazol………………………….............................................50 mg
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă.

REACŢII ADVERSE:
Nu se cunosc. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, va rugăm să informati medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală în următoarele doze, în funcție de tipiul de parazit:
- 10 mg albendazol /kg greutate corporală /zi, (1 comprimat/ 5 kg g.c./zi) în infestația cu nematode gastrointestinale (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp., Uncinaria spp.), cestode (Dipylidium caninum) și trematode (Paragonimus kellicotti), timp de 1-3 zile consecutive.
- 25 mg albendazol /kg greutate corporală /zi (1 comprimat/ 2 kg g.c./zi) în infestația cu Trichocephalus spp., timp de 2 zile consecutive.
Pentru a se asigura o dozare corectă, greutatea corporală a animalelor trebuie determinate cât mai precis pentru a se evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Se vor respecta dozele recomandate.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se pastra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirarii marcată pe flacon.


ATENȚIONĂRI SPECIALE:
Atenționări special pentru fiecare specie țintă:
Trebuie luate anumite măsuri de precauție pentru evitarea practicilor următoare, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare al rezistenței, ducând la ineficiența tratamentului:
- folosirea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă pe o durată de timp prelungită.
-sub-dozajul, care poate fi datorat unei subestimări a masei corporale, administrării greșite a produsului sau necalibrării dispozitivului de dozaj (dacă există unul).
Toate cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare folosind teste potrivite ( ex. Testul numărătoarei ouălelor din fecale). Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistență la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparținând unei clase farmacologice a cărui mod de acțiune este diferit.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Dozarea incorectă poate favoriza dezvoltarea rezistenței la antihelmintice. În acest caz utilizați pentru tratament un antihelmintic din altă clasă farmacologică și cu un mod de acțiune diferit.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Spălați mâinile după utilizarea produsului.


UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE ŞI LACTAŢIE:
Nu se utilizează în prima lună de gestație și lactație.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE:
Toxicitatea acestui produs este redusă, fiind tolerate doze de 5 ori mai mari decât dozele terapeutice uzuale. Rareori în cazul supradozării pot să apară stări depresive şi anorexie.


INCOMPATIBILITĂŢI:
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

 
Flacoane din HDPE cu 30, 50 sau 100 comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TIAMULIN FP 10%

TIAMULIN FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 10% - soluţie injectabilă este indicat la suine în tratamentul infecţiilor digestive, respiratorii şi

citeste mai mult

GERMOSTOP CICATRIZANT

GERMOSTOP CICATRIZANT

SPECII ŢINTĂ: Cabaline care nu sunt destinate consumului uman, bovine, ovine, suine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul plăgilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image