VARATRAZ

SPECII ŢINTĂ: Albine melifere.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: VARATRAZ se recomandă în tratamentul varoozei la albinele melifere.
Se utilizează sub formă de fumigaţii, prin urdiniş, la toţi stupii, pe toată durata sezonului activ. Tratamentul cel mai eficient este cel de toamnă, când nu mai există puiet căpăcit, sau este îndepărtat. Primul tratament se va face primăvara şi se va repeta la 10 zile. Următorul tratament se va efectua după extragerea mierii de salcâm şi apoi după extragerea mierii de tei. Un alt tratament se va face în luna august, după recoltarea mierii de floarea soarelui. Toamna se vor face 3 tratamente la interval de 7 – 10 zile. Pentru a nu se perpetua varooza în stupine este foarte important ca cel puţin ultimul tratament de toamnă să se execute în absenţa puietului căpăcit.
Tratamentele se vor aplica numai când temperatura exterioară este de peste 12oC (intervalul de temperatură recomandată pentru administrare 14 – 18oC) şi albinele nu sunt strânse în ghem.
Tratamentele se aplică când majoritatea albinelor se află în stup (dimineaţa sau în amurg).

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie antiparazitară conţine:
Amitraz................................................................150 mg
 
CONTRAINDICAŢII:
VARATRAZ nu se va administra decât pentru tratamentul varoozei la albine.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Administrat la doza recomandată produsul nu prezintă reacţii adverse. Depăşirea dozelor, a timpului de închidere a urdinişului, ca şi nerespectarea temperaturii ambientale pot duce la apariţia de reacţii adverse. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează prin fumigaţii.
Produsul - sub formă lichidă - se ia cu o pipetă cu care se picură pe banda de carton, la o distanţă egală între picături, astfel:
– stup multietajat: 2 picături produs/un corp de stup;
– stup Dadant: 3 picături/un corp de stup;
– stup orizontal: 5 picături/un corp de stup.
Dacă familiile au fost restrânse pentru iernat şi diafragmate, cu diafragma total despărţitoare, atunci cantitatea de VARATRAZ folosită va fi:
– stup multietajat: 1 picătură produs/o jumătate de stup;
– stup Dadant: 2 picături/două treimi de stup;
– stup orizontal: 3 picături/o jumătate de corp de stup.
Dacă într-un stup orizontal există două familii fiecăreia i se vor administra câte 3 picături de VARATRAZ.
 
RECOMANDARI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru o ardere completă a cartonului, acesta va fi îndoit pe lungime sau pliat armonică. Cartonul se va aprinde la ambele capete, se va introduce (fără flacără) în stup prin urdiniş care imediat se va închide pentru un timp de maxim 15 minute.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Miere: zero zile.
Mierea recoltată în timpul tratamentului cu VARATRAZ nu va fi destinată consumului uman.
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A se păstra la o temperatură mai mică de 25oC. A se proteja de lumină. A se feri de îngheţ. A se feri de surse de căldură. . A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. A se păstra în ambalajul original, bine închis. A se păstra în loc uscat. În aceste locuri vor avea acces numai personalul sanitar-veterinar sau apicultorii. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 12 luni.


ATENŢIONĂRI SPECIALĂ:
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Nu există.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Deoarece la nivelul cartonului, în timpul arderii, se dezvoltă temperaturi de 300 – 400oC, cartoanele fumigene aprinse se vor aşeza pe plase de sârmă sau pe bucăţi de tablă, pentru a nu provoca incendii.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Acest produs conține amitraz, care poate cauza efecte secundare neurologice la om. Amitrazul este un inhibitor de monoaminooxidază; de aceea, acordați atenție deosebită dacă urmați un tratament cu inhibitori de monoaminooxidază, un tratament hipotensiv sau daca aveți diabet. Amitrazul poate provoca sensibilizarea pielii (reacții alergice, în special erupții cutanate). Evitați contactul cu pielea. În caz de contact, spălați bine cu săpun și apă. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, clătiți imediat cu multă apă. La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal, constând din mănuși impermeabile și îmbrăcăminte corespunzătoare de protecție în apicultură. Dacă observați apariția unei iritații, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. Țineți la distanță copiii în timpul aplicării produsului. Spalați-vă pe mâini după utilizare.
VARATRAZ este un lichid inflamabil!
Substanţa activă din VARATRAZ este toxică (grupa a III-a de toxicitate: moderat toxic). În caz de ingestie sau contact accidental solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie şi de ouat:
Nu este cazul.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Nu se administrează cu alte antiparazitare.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
Nu se va mări numărul de picături de VARATRAZ faţă de dozele prescrise deoarece poate avea loc o intoxicare în diferite grade a albinelor.
Incompatibilităţi:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminarea a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Produsul medicinal veterinar nu trebuie sa fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

 
Flacoane din sticlă brună tip III prevăzute cu dop de siguranţă din polietilenă de joasă densitate x 10 ml soluţie.
Fiecare flacon este ambalat individual într-o cutie de carton împreună cu 50 de benzi de carton fumigen, pipetă din polietilenă de joasă densitate şi un prospect cu instrucţiuni de utilizare.
 
 

Alte produse

SULFAMETROPRIM

SULFAMETROPRIM

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul SULFAMETOPRIM comprimate este indicat pentru câini şi pisici în tratamentul afecţiunilor

citeste mai mult

NEOMICINA FP 10%

NEOMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline de agrement, bovine (viţei), ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), păsări (găini ouătoare şi pui broileri), câini

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image