PYRATEL CD

SPECII ŢINTĂ: Câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: PYRATEL CD este administrat la câini şi pisici în tratamentul parazitozelor provocate de următoarele nematode gastrointestinale: Toxocara spp., Toxascaris leonina, Ancylostoma spp., Uncinaria stenocephala.

COMPOZIŢIE:
1 ml suspensie orală conţine:
Substanţa activă:
Pyrantel bază.....................................................5 mg (echivalent cu 14,4 mg/ml pyrantel pamoat)
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat........................................................................1,8 mg
Propil parahidroxibenzoat......................................................................0,2 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se administrează la animalele debile.


REACŢII ADVERSE
Rar, poate să apară vomă sau diaree după administrarea produsului. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
PYRATEL CD suspensie se administrează pe cale orală, cu ajutorul unei seringi, direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrană, în următoarele doze:
• Câini: 1 ml PYRATEL CD/kg greutate corporală;
• Pisici: 4 ml PYRATEL CD/kg greutate corporală.
Tratamente de rutină:
Căţei şi pisoi până la a 12-a săptămână de viaţă:
Primul tratament se face în a 14-a zi de viaţă, iar cele ulterioare la intervale de două săptămâni pănă la vârsta de 10 săptămâni. Dacă infestaţia persistă, se recomandă să se continue tratamentul la un interval de 2 săptămâni până când animalul împlineşte 12 săptămâni.
Câini şi pisici cu vârsta de peste 12 săptămâni:
Pentru animalele care trăiesc în condiţii igienice satisfăcătoare este suficient ca ele să fie tratate regulat la intervale de 3 luni. În cazuri de igienă precară şi în condiţii de căldură şi umiditate excesive, ce favorizează dezvoltarea paraziţilor, animalele trebuie tratate după sfatul medicului.
Câţele şi pisici gestante:
Pisicile trebuie tratate la 2, 4 şi 6 săptămâni după fiecare ciclu de călduri. Femelele gestante vor fi tratate cu circa 10 zile înainte de fătare şi la 2, 4, 6, 8 şi 10 săptămâni după fiecare fătare (odată cu puii lor). În afara acestor perioade tratamentul animalelor ce trăiesc în condiţii igienice bune se va repeta la intervale de 3 luni.
Tratamente in infestaţii parazitare:
Animalul trebuie tratat cu o primă doză şi apoi se repetă la 2 – 3 săptămâni deoarece o bună protecţie contribuie la creşterea vitalităţii animalului tratat. Aceste măsuri sunt justificate şi de faptul că orice câine sau pisică infestat cu paraziţi constitue o ameninţare pentru sănătatea oamenilor din apropierea lui (în special pentru copii).
Nu sunt necesare măsuri de dietă înaintea administrării produsului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
A se agita flaconul înainte de utilizare.


TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra ambalajul bine închis. A se proteja de lumină directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.


ATENŢIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Următoarele practici cresc riscul dezvoltării rezistenţei şi în consecinţă pot determina ineficienţa terapiei antihelmintice:
- utilizarea repetată şi prea frecventă a antihelminticelor din aceeaşi clasă pe o durată de timp prelungită;
- sub-dozarea, care poate fi cauzată de o subestimare a greutăţii corporale a animalului sau o administrare incorectă a produsului.
Cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie investigate folosind teste paraclinice (ex: Testul de reducere a numărului total de ouă). În situaţia în care testele indică rezistenţa faţă de o anumită clasă de antihelmintice, trebuie recurs la un antihelmintic cu mod de acţiune diferit prin schimbarea clasei.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu este cazul.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea. A se spăla mâinile şi orice alte părţi ale corpului care au intrat în contact cu produsul. În caz de contact accidental solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului şi eticheta.


UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu este recomandat tratamentul simultan cu alte produse antiparazitare.


SUPRADOZARE:
Administrat într-o doză de 5 ori mai mare decât cea recomandată nu a produs efecte adverse. Se va evita supradozarea.


INCOMPATIBILITĂŢI:
Este incompatibil cu produse ce conţin: morantel, levamisol, piperazină şi compuşi organofosforici. În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administratat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Produsul este ambalat în flacoane din polietilenă de înaltă densitate x 30 ml, x 60 ml, x 100 ml, x 500 ml, x 1 litru. Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

OXITETRACICLINA FP 20%

OXITETRACICLINA FP 20%

SPECII ŢINTĂ: Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, nurci, câini, pisici, păsări (pui broiler, găini, curci, raţe, gâşte), peşti.

Enrofloxacina FP 25

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image