PET–SPOT PLUS TALIE MAI MARE DE 15kg

SPECII ŢINTĂ: Câini cu greutatea mai mare de 15 kg.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici, căpușe și țânțari la câini.
Produsul este eficient timp de 3-4 săptămâni.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conține:
Substanță activă:
Permetrină....................................................................450 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează pentru câini cu vârsta mai mică de 3 luni.
Nu se utilizează la pisici sau alte specii de animale.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.


REACŢII ADVERSE
La locul aplicării produsului pot să apară iritații, căderea părului, prurit. În aceste cazuri animalul trebuie spălat local. Locul de aplicare se spală și se clătește cu multă apă.
De asemenea, poate să apară o stare de letargie.
Dacă simptomele persistă, trebuie consultat medicul veterinar.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Tratamentul cu PET-SPOT PLUS soluție spot-on pentru câini se face printr-o singură aplicare, direct pe piele.
Modul de aplicare: spot-on
Se administrează în doză unică – o pipetă cu 3,0 ml soluție spot on, astfel:
- pipeta se poziționează cu vârful în sus, evitând orientarea ei spre fața animalului și se rupe capătul pre-decupat
- în zona omoplaților animalului, se îndepărtează blana cu mâna până se vede pielea. Se aplică toată soluția spot on prin pipetare repetată, direct pe piele, pe o distanță de 2-4 cm, ținând pipeta perpendicular pe gât și evitând contactul produsului cu gura sau cu ochii animalului.
Produsul se va răspândi pe toată suprafața corpului în 24 - 48 de ore.

instructiunipetspot
A doua doză se va aplica, dacă este nevoie, numai după minim 3 săptămâni.
Pentru a evita reinfestarea se recomandă dezinsecția periodică a adăpostului, culcușului și a zonelor de odihnă ale animalelor.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Se va respecta aplicarea pipetei corespunzătoare greutății câinelui.


TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 250 C.
A se feri de surse de căldură și foc.
A se feri de îngheț.
A se păstra în ambalajul original.
A se proteja de lumină directă.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.


ATENȚIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)
În cazul infestațiilor masive, puricii de pe corpul câinilor pot să infesteze locurile unde animalele dorm și se odihnesc, de aceea ele trebuie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Se va respecta aplicarea pipetei corespunzătoare greutății câinelui. Este important să vă asigurați că aplicarea produsului se face într-o zonă în care animalul nu se poate linge și trebuie evitat ca animalele să se lingă unele pe altele după tratament.
Se recomandă efectuarea tratamentului în cursul serii, astfel încât până dimineața să se obțină absorbția completă a produsului medicinal veterinar la locul aplicării.
În următoarele 3 zile de la aplicarea produsului se va evita atingerea și tunderea blănii pe locul respectiv.
A se evita contactul produsului cu gura sau cu ochii animalului.
După efectuarea tratamentului, animalul nu se va îmbăia sau lăsa să înoate în ape curgătoare pentru o perioadă de 48 ore după tratament.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate mănuși de cauciuc.
A se evita contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu apă din abundență.
A nu se ingera produsul. Nu li se va permite animalelor tratate să doarmă cu proprietarii lor, mai ales cu copiii.
Dacă simptomele oculare sau cutanate persistă sau în caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.
Nu se fumează și nu se consumă alimente sau băuturi în timpul aplicării tratamentului.
Pipeta golită de conținut nu se reutilizează.
Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
Nu se administrează la femele în perioada de gestație sau lactație.
Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune :
În timpul tratamentului cu PET-SPOT PLUS soluție spot-on pentru câini nu se vor utiliza alte produse medicinale veterinare antiparazitare cu aplicare externă (spray, zgardă antiparazitară, alt tip de spot-on).
Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:
În cazul supradozării apare fenomenul de hipersalivație, vomă, diaree, necoordonare, excitabilitate, scăderea temperaturii corpului.
Nu există antidot specific.
Se recomandă tratamentul simptomatic.
În cazul intoxicațiilor severe terapia include sedative și anticonvulsive (ex.: barbiturice, diazepam etc.)
Incompatibilități:
Permetrina este incompatibilă cu agenții oxidanți.
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.
PET-SPOT PLUS soluție spot-on pentru câini nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.
Produsele care conțin permetrina sunt toxice pentru albinele melifere.

 
Pipete uni-doză din polietilenă de joasă densitate multistrat x 3 ml.
Cutii de carton cu 3 pipete a câte 3 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

FUROGAL T

FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

SPECII ŢINTĂ: Viţei, miei, iezi, purcei, câini, pisici, pui si curcani.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la viţei, miei, iezi, purcei în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image