PET–SPOT FORTE S

SPECII ŢINTĂ: Câini de talie mică (2 – 10 kg).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides spp.), căpuşe (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) şi păduchi (Trichodectes canis, Linognatus setosus).
Produsul poate fi utilizat în cadrul tratamentului contra dermatitelor alergice cauzate de purici.

COMPOZIŢIE:
O pipetă de 1,5 ml conţine:
Substanțe active:
Fipronil....................................................................67,5 mg
Pyriproxyfen............................................................67,5 mg
Excipienţi:
Butilhidroxianisol......................................................0,3 mg
Butilhidroxitoluen...................................................0,15 mg
Alcool benzilic............................................................60 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la câini mai mici de 8 săptămâni sau cu greutatea sub 2 kg.
Nu se administrează animalelor bolnave sau în convalescenţă.
Nu se administrează altor animale (la iepuri de exemplu poate cauza moartea).
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la excipienţi.


REACŢII ADVERSE
Ingerarea produsului (dacă animalul se linge după tratament) poate produce hipersalivaţie uşoară.
Rar pot apărea reacţii cutanate pasagere la locul aplicării soluţiei sau generale (decolorarea pielii, prurit sau alopecie). Rar se pot produce reacţii neurologice reversibile sau vomă.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Doza este de o pipetă de 1,5 ml produs (67,5 mg fipronil/67,5 mg piriproxifen) pentru un animal cu greutatea de 2 – 10 kg.
Calea de administrare: direct pe piele, prin aplicarea locală a soluţiei spot-on din pipeta corespunzătoare greutăţii câinelui.
Se scoate pipeta din ambalaj. Se ţine pipeta cu vârful în sus şi se rupe capătul pre-decupat.
În zona omoplaţilor animalului se îndepărtează blana cu mâna până se vede pielea. Pipeta se goleşte prin apăsări repetate, direct pe piele, pe o distanţă de 2 – 4 cm, ţinând tubul perpendicular pe zona respectivă. Se va evita contactul produsului cu gura sau cu ochii animalului.
instructiunipetspot
Produsul se va răspândi pe toata suprafaţa corpului în 24 – 48 de ore. Animalele nu trebuie îmbăiate timp de 48 de ore după administrarea produsului PET–SPOT FORTE S deoarece poate afecta eficacitatea produsului.
Tratamentul se poate repeta la un interval de minim 4 săptămâni.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul trebuie aplicat în zone unde câinele nu poate ajunge, astfel încât să nu poată linge locul aplicării. Pentru a obţine cele mai bune rezultate asiguraţi-vă că aplicaţi produsul direct pe piele şi nu pe blană.


TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Produsul se va administra într-o zonă în care animalul nu se poate linge şi de asemenea nu trebuie să existe posibilitatea ca animalele să se lingă unul pe celălalt. După efectuarea tratamentului, animalul nu se va îmbăia sau lăsa să înoate timp de 48 de ore, pentru a nu scurta durata eficacităţii produsului. Pentru efecte optime şi mai ales în cazul infestărilor masive se recomandă deparazitarea adăpostului, culcuşului şi a zonelor de odihnă cu insecticide destinate acestui scop (preferabil să se efectueze înaintea aplicării tratamentului). Pentru controlul optim al infestării se vor trata toţi câinii prezenţi în adăpost.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Produs iritant pentru ochi şi piele. A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiţi cu multă apă. Dacă iritaţia persistă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se spăla mâinile după utilizarea produsului. Nu se fumează şi nu se consumă alimente sau băuturi în timpul aplicării tratamentului. Se va evita contactul cu animalul tratat (atât al copiilor cât şi al adulţilor) până la uscarea pielii de la locul de aplicare. Persoanele cunoscute cu hipersensibilitate la substanţele active vor evita contactul cu produsul.


UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI SAU LACTAȚIEI:
Produsul se poate utiliza în perioada de gestaţie sau lactaţie în baza evaluării raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar.


INTERACTIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACTIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE:
Nu se va depăşi doza recomandată.


INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Nu se vor contamina lacurile, cursurile de apă sau canalele cu acest produs sau cu pipetele goale. Câinilor nu trebuie să li se permită să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Fipronilul poate afecta albinele şi organismele acvatice.
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Dimensiunea ambalajelor
Pipete unidoză din polietilenă de joasă densitate (LDPE) multistrat acoperite cu EVOH (cu barieră protectoare pentru oxigen şi solvenţi), care conţin 1,5 ml produs, închise prin sigilare termică şi prevăzute cu capac din acelaşi material ca şi pipeta (LDPE multistrat acoperit cu strat de EVOH).
Ambalaj secundar
Cutii de carton prevăzute cu suport pentru pipete cu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24, 25 pipete x 1,5 ml.
Cutii din PVC transparente, prevăzute cu separatoare şi capac din PVC, care conțin 24 pipete x 1,5 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

PENSTREP PRO

PENSTREP PRO

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, suine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Bovine, ovine: leptospiroză, colibaciloză, salmoneloză, pasteureloză, enterite

citeste mai mult

OXITETRACICLINA FP 90%

OXITETRACICLINA FP 90%

SPECII ŢINTĂ: Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, câini, păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte), peşti.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: OXITETRACICLINA

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image