HELMIZOL A 2,5

SPECII ŢINTĂ: Bovine, Ovine, Caprine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: HELMIZOL A 2,5 - este recomandat pentru tratamentul următoarelor endoparazitoze la ovine, caprine şi bovine produse de:
- Nematode gastrointestinale: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia spp., Oesophagostomum spp., Toxocara spp.;
- Nematode pulmonare: Dictyocaulus spp., Protostrongylius spp., Müllerius spp.
- Cestode: Moniezia spp.
- Trematode adulte: Fasciola spp., Dicrocoelium spp., Paramphistomum spp.

COMPOZIŢIE:
100 ml suspensie conţin:
Substanţă activă:
Albendazol…………...…….......................................2,5 g
Excipienţi:
Acid benzoic……....…..........……………………….........0,5 g
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


REACŢII ADVERSE
Nu s-au semnalat la dozele recomandate.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează pe cale orală, utilizând dispozitive uzuale, dozele recomandate fiind următoarele (1 ml suspensie corespunde la 25 mg albendazol):
Ovine şi caprine:
Se administrează 2 ml produs/10 kg greutate corporală, corespunzător la 5 mg albendazol / 1 kg greutate corporală. În tratamentul formelor mature de trematode cât şi în cazul infestaţiilor cu Protostrongylus spp., doza recomandată este de 3 ml produs / 10 kg greutate corporală, corespunzător la 7,5 mg albendazol / 1 kg greutate corporală.
Bovine:
Se administrează 30 ml produs / 100 kg greutate corporală, corespunzător la 7,5 mg albendazol / 1 kg greutate corporală.
Pentru tratamentul formelor mature de trematode cât şi a formelor larvare de Ostertagia spp., doza se măreşte la 40 ml produs / 100 kg greutate corporală (10 mg albendazol / 1 kg greutate corporală).
Repetarea tratamentului se stabileşte de medicul veterinar în funcţie de ciclul biologic al paraziţilor.
Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cu acurateţe cât mai mare.
Acurateţea dispozitivului de dozare trebuie verificată.
Dacă animalele vor fi tratate colectiv acestea trebuie grupate în funcţie de greutatea corporală pentru a evita subdozarea și supradozarea.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
A se agita flaconul înainte de utilizare.


TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: - bovine – 10 zile;
                           - ovine, caprine – 7 zile.
Lapte: - bovine – 72 ore;
           - ovine, caprine – 60 ore.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A se păstra în ambalajul original. A se păstra ambalajul bine închis. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar, asa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Trebuie avut grijă pentru evitarea următoarelor practici, deoarece ele cresc riscul de dezvoltare a rezistenţei şi pot ajunge în final la o terapie ineficientă:
- utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă mai lungă de timp;
- subdozarea, ce poate fi datorată subestimării greutăţii corporale, greşelilor de administrare a produsului sau lipsei recalibrării dispozitivului de dozare (dacă există).
Cazurile de suspiciune a rezistenţei la antihelmintice trebuie investigate, utilizând teste pozitive (ex.: testul de numărare a ouălelor în fecale).
Dacă rezultatele testelor sugerează rezistenţa la un anumit antihelmintic ar trebui utilizat un antihelmintic ce aparţine unei clase farmacologice diferite şi care are un mecanism diferit de acţiune.


PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu există.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea. A se spăla mâinile şi orice alte părţi ale corpului care au intrat în contact cu produsul. În caz de ingestie, contact accidental cu pielea, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi acestuia prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate crescută la albendazol trebuie să evite contactul cu produsul.
Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie:
Nu se utilizează în prima lună de gestaţie. Poate fi utilizat în perioada de lactaţie. Nu se administrează la oi în sezonul de montă şi încă o lună după îndepărtarea berbecilor din turmă (prima lună de gestaţie).
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Nu se cunosc.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
Se vor respecta dozele recomandate.
Incompatibilităţi:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Pentru împiedicarea difuzării pe păşune, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului, animalele să fie ţinute în padoc, iar materiile fecale vor fi depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic şi chimic.

 
Flacoane din polietilenă (HDPE) cu 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, bidoane din polietilenă (HDPE) cu 2 l, 5 l şi canistre din polietilenă (HDPE) cu 1 l, 10 l, 20 l, 60 l produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

KANAMICINA FP 25%

KANAMICINA FP 25%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici

citeste mai mult

ENTEROXIN 12,5%

ENTEROXIN 12,5%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei pentru carne şi juninci ), găini (broileri) şi curci (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la bovine

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image