DEXAMETAZONĂ FP

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, suine, caprine, câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: La cabaline, bovine, suine, caprine, câini şi pisici în:
– stări de stres, stări de şoc toxic, hemoragic, traumatic, cardiovascular, septic (terapie i.v.), mioglobinurii;
– procese inflamatorii: miozite, distrofii musculare, colagenoze, boli reumatice, hepatite acute şi cronice, dermatite, limfangite, laminite (nu la cai);
– artrite, poliartrite, periartrite, bursite, tenosinovite;
– reacţii alergice: eczeme, dermatite, urticarii, conjunctivite şi rinite alergice, astm, emfizem, edeme, fotosensibilizări, alergii alimentare şi medicamentoase;
– cetonemie la vaci (datorită acţiunii glucogenice);
– inhibarea reacţiilor de rejecţie a grefelor (datorită efectului imunosupresor).
În caz de infecţii bacteriene administrarea hormonilor glucocorticoizi se asociază cu chimioterapie sau antibioterapie.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Dexametazonă (sub formă fosfat disodic)……………………................…………..2 mg
Excipienţi: Alcool benzilic……..………………………….......................................10 mg
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează în ultima perioadă de gestaţie (poate provoca avort). Nu se administrează la animalele cu diabet zaharat, osteoporoză, disfuncţii cardiovasculare, infecţii virale şi afecțiuni renale grave. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Scăderea producţiei de lapte, ulceraţii gastrointestinale, hiperglicemie, glicozurie, diaree, polidipsie, poliurie, osteoporoză, atrofie musculară. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează s.c., i.m., i.v. şi intraarticular sau periarticular:
Cabaline, bovine: 5–15 ml produs/animal (0,02–0,06 mg dexametazonă/kg g.c.) administrat s.c., i.m., i.v.
Viţei, mânji, capre, suine: 1–2,5 ml produs/animal (0,02–0,05 mg dexametazonă/kg g.c.) administrat s.c., i.m., i.v.
Pisici, câini: 0,1–1 ml produs/animal (0,02–0,2 mg dexametazonă/kg g.c.) administrat s.c., i.m., i.v.
Intraarticular:
Animale mari (cabaline, bovine, caprine, suine): 1–5 ml produs/animal;
Animale mici (câini, pisici): 0,1–2,5 ml produs/animal.
Pentru administrare intraarticulară se extrage aseptic, în prealabil, o cantitate de lichid sinovial egală cu volumul de soluţie injectată.
Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat la interval de 24–48 ore.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
În cazul bolilor înfecţioase, corticoterapia trebuie însoţită obligatoriu de un tratament cu antibiotice.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: cabaline, bovine, caprine, suine: 28 zile.
Lapte: 7 zile.
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumină. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:


ATENŢIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ŢINTĂ:
Nu există.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
În cazul bolilor înfecţioase, corticoterapia trebuie însoţită obligatoriu de un tratament cu antibiotice.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Produsul nu trebuie administrat de femei însărcinate.


UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Nu se utilizează în ultima perioadă de gestaţie (poate provoca avort). Dexametazona poate înhiba lactaţia.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Datorită faptului că produsul are efect imunosupresor puternic nu se recomandă efectuarea de vaccinări în perioada de tratament. A se evita administrarea concomitentă cu barbituricele şi antihistaminicele.


SUPRADOZARE:
Tratamentul îndelungat şi dozele mărite pot provoca insuficienţă suprarenală şi scăderea imunităţii. Supradozarea poate provoca somnolenţă şi letargie la cai.


INCOMPATIBILITĂŢI:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Flacoane din sticlă sau polipropilenă brune de 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml şi 250 ml, prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal sau fiole de 1 ml, 2 ml, 5 ml soluţie.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

FUROGAL O

FUROGAL O

SPECII ŢINTĂ: Păsări: găini, curci, pui de găină, pui de curcă, fazani

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru prevenirea (în efectivele în care

citeste mai mult

ENTEROXIN CP

ENTEROXIN CP

SPECII ŢINTĂ: Câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la câini şi pisici în tratamentul infecţiilor bacteriene cu germeni sensibili

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image