LINCOMICINA FP 60%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul afecţiunilor determinate de germeni sensibili la lincomicină, astfel:
Suine: dizenterie, colită spirochetică, enterită proliferativă, infecţii cu Mycoplasma spp. (artrite, pneumonii), rujet.
Broileri: enterită necrotică produsă de Clostridium perfringens, infecţii cu Mycoplasma spp. (BRC, artrite).

COMPOZIŢIE:
1 g produs conţine:
Substanţă activă:
Lincomicină clorhidrat………………...…….........................….600 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient.

REACŢII ADVERSE
Ocazional se poate constata apariţia fecalelor moi şi/sau o uşoară inflamaţie şi iritare a anusului, în decursul primelor 2 zile de tratament, dar aceste reacţii sunt trecătoare. Foarte rar la porci se observă o înroşire a pielii şi apariţia unor uşoare stări de agitaţie. Aceste semne dispar în decurs de 5 – 8 zile, fără a fi necesară întreruperea tratamentului.
Dacă se observă reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează pe cale orală, diluat în apa de băut, timp de 7 zile consecutiv. Doza atât pentru suine cât şi pentru broileri este de 10 – 20 mg s.a./kg g.c./zi (17 – 35 mg LINCOMICINĂ FP 60%).
Administrarea în apa de băut se face după cum urmează:
Suine:
Tineret creştere (10 – 60 kg): 400 g/1000 litri apă de băut.
Porci faza îngrăşare (60 – 110 kg): 500 g/1000 litri apă de băut.
Scroafe gestante şi vieri: 650 g/1000 litri apă de băut.
Scroafe în lactaţie: 300 g/1000 litri apă de băut.
Broileri:
0 – 14 zile: 100 g/1000 litri apă de băut.
15 – 28 zile: 175 g/1000 litri apă de băut.
29 – 35 zile: 200 g/1000 litri apă de băut.
Pentru a se asigura o dozare corectă, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis pentru a se evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul nu trebuie administrat ca atare.
Apa medicamentată trebuie consumată în totalitate în ziua preparării.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: suine, broileri – 4 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumina directă. A se păstra în ambalajul original. A se păstra ambalajul bine închis. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauţii speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice locale referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la substanţa activă şi poate determina scăderea eficacităţii tratamentelor ca urmare a rezistenţei încrucişate.
Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A se evita contactul cu ochii şi pielea de către persoana care administrează produsul. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Spălaţi mâinile după utilizarea produsului.

UTILIZARE IN CAZUL GESTATIEI, LACTATIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Se va evita administrarea concomitentă cu produse care conţin caolin.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI):
Doze mai mari decât cele recomandate pot produce la porci diaree şi scaune moi.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Produsul este ambalat în pungi din polipropilenă multistrat cu 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg sau saci din PE/hârtie cu 5 kg,10 kg, 20 kg produs.
Bax-uri din PE cu câte: 50 pungi x 5 g, 50 pungi x 10 g, 50 pungi x 20 g, 15 pungi x 50 g, 15 pungi x 100 g, 15 pungi x 500 g, 3 pungi x 1 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TIAMULIN FP 10%

TIAMULIN FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 10% - soluţie injectabilă este indicat la suine în tratamentul infecţiilor digestive, respiratorii şi

citeste mai mult

AMOXICILINĂ FP 60%

AMOXICILINĂ FP 60%

Pulbere pentru administrarea în apa de băut

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri)

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image