AMPICILINĂ FP 60%

pulbere orală

SPECII ŢINTĂ: Suine şi pui de găinăAmoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se utilizează la suine și pui de găină (broileri) pentru tratamentul infecțiilor primare sau secundare respiratorii și digestive produse de bacterii Gram- pozitive (Actinomyces spp., Clostridium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria spp. etc.) și Gram- negative (Actinobacillus spp., Salmonella spp., Haemophylus spp. etc) sensibile la ampicilină.

COMPOZIŢIE:
1 gram produs conţine:
Substanță activă:
Ampicilină trihidrat...........................………………….......……..…...600 mg
Excipient: (Lactoză monohidrat) q.s.ad...................................100 g
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient.

REACŢII ADVERSE:
Nu s-au semnalat. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează prin diluare în apa de băut, în doză de 17 – 34 mg AMPICILINĂ FP 60%, echivalent cu 10 – 20 mg ampicilină trihidrat/kg greutate corporală, timp de 3 – 5 zile.
În raport cu specia, consumul mediu zilnic de apă, greutatea corporală şi doza de antibiotic se recomandă următoarele scheme de tratament:

La suine:
– 350 g AMPICILINĂ FP 60%/1000 L – pentru purcei şi tineret în greutate de 10 – 50 kg.
– 400 g AMPICILINĂ FP 60%/1000 L – pentru tineret şi porci la îngrăşat în greutate de 51 – 100 kg.
– 600 g AMPICILINĂ FP 60%/1000 L – pentru vieri şi scroafe.
– 290 g AMPICILINĂ FP 60%/1000 L – pentru scroafe lactante.

La pui de găină (broileri):
– 90 g AMPICILINĂ FP 60%/1000 L – pentru broileri până în 14 zile.
– 160 g AMPICILINĂ FP 60%/1000 L – pentru broileri de 15 – 28 zile.
– 220 g AMPICILINĂ FP 60%/1000 L – pentru broileri de 29 – 35 zile.
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Apa medicamentată trebuie consumată în totalitate în ziua preparării. Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 7 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25oC. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în ambalajul bine închis. A se proteja de lumină directă. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: 24 ore.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

 

 

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauții speciale pentru fiecare specie țintă:
Nu există.
Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia va trebui să aibă la bază informațiile epidemiologice locale despre sensibilitatea bacteriilor țintă
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate determina scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene ca urmare a rezistenței încrucișate.
La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.

Precauții care trebuie respectate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului accidental cu pielea şi ochii clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Purtați echipament de protecție personal.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
A se evita administrarea concomitentă cu cloramfenicolul, tetraciclinele, gentamicina, lincomicina şi substanţele alcaline.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
A nu se depăși doza recomandată.

INCOMPATIBILITĂȚI
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Pungi din polipropilenă multistrat cu 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg şi saci din LDPE/hârtie cu 5 kg, 10 kg şi 20 kg.
Bax-uri din LDPE cu câte: 50 pungi x 5 g, 50 pungi x 10 g, 50 pungi x 20 g, 15 pungi x 50 g, 15 pungi x 100 g, 15 pungi x 500 g, 3 pungi x 1 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GERMOSTOP CICATRIZANT

GERMOSTOP CICATRIZANT

SPECII ŢINTĂ: Cabaline care nu sunt destinate consumului uman, bovine, ovine, suine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul plăgilor

citeste mai mult

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici, păsări (găini–tineret înlocuire, broileri).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul se

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image