BISULFIM COMPRIMATE

SPECII ŢINTĂ: Comprimate pentru câini şi pisici

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la câini și pisici în tratamentul infecțiilor bacteriene primare și secundare cauzate de germeni sensibili la sulfadiazină și trimetoprim (infecții respiratorii, gastro-intestinale, uro-genitale, infecții post-operatorii, infecții la nivelul cavității bucale, oftalmice și auriculare, cutanate, septicemii).

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Substanțe active:
Sulfadiazină………………….……………………125 mg
Trimetoprim.…………………………………….…25 mg
 
REACŢII ADVERSE:

Uneori pot apărea erupţii cutanate (urticarie), iritaţie gastrică (anorexie, vomă), poliartrite, keratite, reacţii alergice: prurit, eritem, dermatită, alopecie, conjunctivite.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
BISULFIM comprimate se administrează pe cale orală, ca atare, sau se încorporează în hrană, după mărunţirea comprimatului.

Câini: Doza recomandată este de 15 – 30 mg s.a./kg g.c./zi, timp de 5 – 7 zile.
Se administrează 1 – 2 comprimate/10 kg greutate corporală/zi.

Pisici: Doza recomandată este de 30 mg s.a./kg g.c./zi, timp de 5 – 7 zile.
Se administrează 1 comprimat/5 kg greutate corporală/zi.
În cazul unor infecţii severe tratamentul poate fi prelungit până la 5 – 6 săptămâni.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie deteriminată cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A se păstra la temperatură mai mică de 25°C, în ambalajul original, protejat de lumină directă şi umiditate.

 

 
ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precautii speciale pentru utilizarea la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia va trebui să aibă la bază informațiile epidemiologice locale despre sensibilitatea bacteriilor țintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele active și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene ca urmare a rezistentei încrucișate. La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
 
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se spăla mainile după utilizare. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În cazul contactului accidental cu pielea sau al ingestiei accidentale, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.
 
UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE:
Nu se administrează la femelele gestante şi lactante.
 
INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Produsul este incompatibil cu procainbenzilpenicilina, procaina şi anestezice locale similare.
 
SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Simptomele supradozării pot include: greaţă, vărsături, diaree, confuzie, somnolenţă. La carnivore, administrarea unor cantităţi mari de sulfamide poate da naştere la fenomene nervoase, mai ales la tineret.
 
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
 
DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Septembrie 2016
 
Cutii din carton cu 2 blistere sau 10 blistere din PVC/AL a câte 10 comprimate.
Flacoane HDPE x 20, 30, 50 comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

LINCOVET 10

LINCOVET 10

SPECII ŢINTĂ: Viței, ovine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul infecţiilor primare şi secundare determinate de germeni

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 10% INJ

ENROFLOXACINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine, porci.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Bovine Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image