KANAMICINA FP 25%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici şi găini în tratamentul infecţiilor urogenitale, respiratorii, digestive, mamite, salmoneloză, micoplasmoză, endometrite, septicemii, infecţii cutanate, abcese, flegmoane şi infecţii secundare în cazul bolilor virale.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanţă activă:
Kanamicină (sub formă sulfat)…………………….…..........………..250 mg
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat..……..............................................2,0 mg
Propil parahidroxibenzoat.....................................................0,2 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează la animalele cu insuficienţă renală. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Produce uneori dureri la locul injectării. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate in acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează intramuscular sau subcutanat (preferabil fracţionat la interval de 12 ore) în următoarele doze:
-Cabaline, bovine: 2 ml produs / 100 kg g.c. / zi.
-Suine, ovine, caprine: 2 ml produs / 50 kg g.c. / zi.
-Câini, pisici: 0,1 ml produs / kg g.c. / zi.
-Găini: 0,1 ml produs / kg g.c. / zi.
Timpul de administrare este 3 – 5 zile în funcţie de evoluţia afecţiunii. Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, găini – 10 zile.
Lapte: Bovine, ovine, caprine – 36 ore.
Nu este permisă utilizarea la găinile ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 250C. A se păstra flaconul bine închis. A se proteja de lumină. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Alegerea antibioticului trebuie să se bazeze pe identificarea agentului patogen şi determinarea sensibilităţii.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia va trebui să aibă la bază informaţiile epidemiologice locale despre sensibilitatea bacteriilor ţintă. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naţionale şi regionale. Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea prevalenţei bacteriilor rezistente la substanţa activă şi la scăderea eficienţei tratamentului din cauza posibilităţii de apariţie a rezistenţei încrucişate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Nu se fumează şi nu se mănâncă în timpul manipulării produsului. Se spală mâinile imediat după utilizare. Se va evita contactul cu ochii. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tetracicline trebuie să evite contactul cu produsul veterinar.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Nu sunt disponibile informaţii specifice privind siguranţa şi eficacitatea utilizării produsului în timpul gestaţiei. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil. Poate produce efecte teratogene în perioada de gestaţie. Poate fi utilizat în perioada de lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Se va evita administrarea simultană de alte antibiotice (cloramfenicol, tetraciclină) sau alte aminoglicozide. Administrarea simultană de cefalosporine sau diuretice creşte ototoxicitatea şi nefrotoxicitatea kanamicinei. Kanamicina este inactivată de meticilină. Kanamicina diminuează absorbţia vitaminei K, potenţând astfel acţiunea anticoagulantelor (de exemplu, a acetocumarolului). Rezistenţa încrucişată apare între kanamicină, neomicină şi paromomicină. Se recunoaşte o rezistenţă unidirecţională cu streptomicina.

SUPRADOZARE:
Simptomele supradozării pot include: ototoxicitate, nefrotoxicitate şi blocaj neuromuscular. Se va respecta doza recomandată.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Formează precipitate cu soluţiile injectabile care conţin aminofilină, amfotericină B, novobiocină, carbenicilină, fenobarbital sodic, heparină sodică, sulfizoxazol, sulfametoxipiridazină, oxitetraciclină, pentobarbital sodic, vitamina B complex. S-au semnalat incompatibilităţi şi cu soluţiile injectabile care conţin glucoză, oxacilină, hidrogencarbonat de sodiu, hidrolizat de proteine, polimixina B, gluconat de calciu, clorhidrat de procaină, clorhidrat de lidocaină. În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat cocomitent cu alte produse medidicnale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii suplimentare referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Pentru împiedicarea difuzării în mediu, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului animalele să fie ţinute în padoc/grajd, iar materiile fecale vor fi depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic şi chimic şi nu se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Flacoane din sticlă brună, tip II x 10 ml, x 20 ml, x 50 ml, x 100 ml închise cu dop de cauciuc halogenobutilic şi sigilate cu capsă din aluminiu.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ERITROMICINA FP 5% INJ

ERITROMICINA FP 5% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, porcine, găini și câini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine se recomandă pentru tratamentul afecţiunilor aparatului respirator

citeste mai mult

TIAMULIN FP 10%

TIAMULIN FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 10% - soluţie injectabilă este indicat la suine în tratamentul infecţiilor digestive, respiratorii şi

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image