GERMOSTOP CICATRIZANT

SPECII ŢINTĂ: Cabaline care nu sunt destinate consumului uman, bovine, ovine, suine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul plăgilor accidentale cutanate, musculare şi podale, precum şi în prevenirea infecţiilor plăgilor operatorii (ablaţia de tumori, castrări la masculi, diverse intervenţii chirurgicale) la cabaline, bovine, ovine, suine, câini şi pisici.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conţine:
Substanţe active:
Neomicină (sub formă sulfat) ……………………….....20 mg (29,6 mg)
Clorhexidină (sub formă diclorhidrat) ….......……..20 mg (22,8 mg)
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la excipient.

REACŢII ADVERSE
Nu s-au semnalat la dozele recomandate.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se aplică extern, prin pudrare.
- Plăgi accidentale: pudrarea zonei afectate, după o prealabilă toaletare a acesteia şi îndepărtarea ţesuturilor necrozate.
- Plăgi chirurgicale: aplicarea produsului se face înainte de suturare, la nivelul marginilor şi pereţilor plăgii. Plăgile care nu se suturează se pudrează înainte de aplicarea pansamentului.
Aplicarea produsului se face zilnic, în primele 3 zile, iar apoi intervalele se măresc la 1 – 3 zile în funcţie de evoluţia leziunii.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Nu este cazul.

TIMP DE AŞTEPTARE
Bovine, ovine, suine:
Carne şi organe – zero zile.
Lapte – zero zile.
Cabaline: Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte şi carne pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original, bine închis. A se proteja de lumina directă. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Se va evita contactul pulberii cu ochii animalelor.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active trebuie să evite contactul cu produsul.
La manipularea produsului trebuie purtat echipament de protecţie.
A se spăla mâinile imediat după utilizare. A se evita contactul cu ochii şi pielea.
În caz de contact accidental cu pielea şi ochii, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul și eticheta.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI ŞI LACTAŢIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE:
Nu s-au semnalat simptome specifice asociate cu o doză excesivă la utilizarea produsului.

INCOMPTABILITĂŢI:
Produsul nu se va asocia cu streptomicină, kanamicină, gentamicină.
În lipsa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Flacoane din HDPE închise cu capac din HDPE a 50 g, 100 g, 250 g, 500 g.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici, păsări (găini–tineret înlocuire, broileri).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul se

citeste mai mult

NEOXIVIT

NEOXIVIT

SPECII ŢINTĂ: Viţei, purcei, miei.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul infecţiilor digestive produse de germeni sensibili la oxitetraciclină şi neomicină la

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image