GENTOCIN DOSER

SPECII ŢINTĂ: Purcei în primele 15 zile de viaţă.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: GENTOCIN–DOSER soluţie orală se administrează la purcei în primele 15 zile de viaţă. Este recomandat pentru prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi tratamentul gastro-enteritelor produse de E. coli şi de alte bacterii sensibile la gentamicină.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie conţine:
Substanţă activă:
Gentamicină (sub formă sulfat)...................................5 mg
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat..............................................2 mg
Propil parahidroxibenzoat............................................0,2 mg
Clorură de sodiu, apă distilată.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Medicamentul va fi administrat oral cu ajutorul pompitei dozatoare sau a unei seringi gradate.
Se apasă o singură dată pe capul pompiţei (printr-o singură apăsare se eliberează 1 ml soluţie) sau se măsoară 1 ml soluţie GENTOCIN-DOSER într-o seringă, pentru a obţine doza zilnică de 5 mg gentamicină, necesare tratării unui purcel. Această doză se administrează individual din momentul observării primelor semne de boală. Dacă simptomele nu dispar într-o zi, se va administra o nouă doză în ziua următoare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Nu sunt necesare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne și organe: 28 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemăna copiilor.
A se păstra la temperatura camerei (15- 25OC). A se proteja de lumina directă.
A se feri de îngheţ.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Folosirea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale privind sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul.
A se evita contactul produsului cu ochii. În caz de contact accidental cu ochii spălaţi imediat cu multă apă.
A se evita administrarea concomitentă cu soluţii ce conţin: amfotericină B, ampicilină, benzilpenicilină, carbencilină, cefalotină, cloramfenicol, hemisuccinat de sodiu, heparină. Utilizarea simultană de alte substanţe ototoxice şi/sau nefrotoxice potenţează ototoxicitatea şi/sau nefrotoxicitatea gentamicinei.
Supradozarea poate determina afectarea cohleară şi vestibulară ireversibilă, agravarea temporară a disfuncţiei renale şi bloc neuromuscular.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR (DUPĂ CAZ)
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII
Acţiune farmacoterapeutică
Gentamicina este un antibiotic din grupa aminoglicozidelor produs de Micromonospora purpurea care se fixează pe subunităţile ribozomale 30S ale celulei bacteriene,
producând perturbarea activităţii ARN-ului mesager, ceea ce are ca rezultat sinteza unor polipeptide atipice, toxice sau inadecvate metabolismului bacterian.
Gentamicina este activă atât în faza de multiplicare cât şi în cea de repaus a germenilor. Gentamicina acţionează bactericid asupra unui spectru foarte larg de germeni Gram– pozitivi şi Gram–negativi precum: Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginoasa, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Proteus spp.,
Campilobacter spp., Serpulina hyodisenteriae şi Mycoplasma spp.
După administrarea orală gentamicina nu se resoarbe imediat din tubul digestiv, asigurând o acţiune locală prelungită. Se elimină în special prin rinichi.

 
Flacoane PET de joasă densitate a 100 ml şi 200 ml prevăzute cu pompiţă dozatoare. Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

FUROGAL O

FUROGAL O

SPECII ŢINTĂ: Păsări: găini, curci, pui de găină, pui de curcă, fazani

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru prevenirea (în efectivele în care

citeste mai mult

FUROGAL T

FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image