GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice cauzate de microorganisme sensibile la gentamicină (infecții ale tractusului respirator, gastrointestinal, urogenital, septicemii, omfalite, meningite, artrite, pioartrite, mastite, infecții ale pielii, ale globului ocular și ale urechii).

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanța activă:
Gentamicină (sub formă sulfat) .................................................... 100 mg
Excipient:
Alcool benzilic................................................................................ 10 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la gentamicină, la oricare dintre excipienți sau alte aminoglicozide.
Nu se administrează la animalele cu insuficiență renală gravă, disfuncții vestibulare grave sau la femelele gestante. REACŢII ADVERSE
Aminoglicozidele pot produce blocaj neuromuscular, edem facial, neuropatie periferică și reacții de hipersensibilitate.
Rareori se pot produce efecte hematologice și hepatice.
Dacă observati reactii grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează intramuscular sau intravenos lent, dar în anumite cazuri, în special la carnivore mai irascibile sau retive, se poate alege calea subcutanată.
• Bovine, porcine: 4 ml /100 kg greutate corporală, i.m. sau i.v. (respectiv 4 mg gentamicină/ kg g.c.)
• Tineret porcin, câini, pisici: 1 ml /25 kg greutate corporală, i.m. sau i.v. sau s.c. în cazuri speciale (respectiv 4 mg gentamicina/ kg g.c.).
Tratamentul se repetă la interval de 12 ore în primele 1-2 zile și la interval de 24 de ore în următoarele zile, timp de 3-5 zile. Tratamentul va fi urmat cel puțin încă două zile după dispariția simptomelor clinice. Injectările repetate trebuie efectuate în zone de injectare diferite. În cazul porcinelor, nu administrați mai mult de 1 ml produs per zonă de injectare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a asigura doza corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a evita subdozarea produsului.

TIMP DE AŞTEPTARE
Din cauza acumulării gentamicinei în ficat, rinichi și zona de injectare, repetarea oricărui plan de tratament trebuie evitată pe durata timpului de așteptare.
Bovine : administrare intramusculară sau intravenoasă : Carne și organe : 214 zile ; Lapte : 7 zile
Porcine : Carne și organe : 146 zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mica de 250C.
A se feri de îngheţ.
A se proteja de lumină directă.
A se păstra în ambalajul original.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
ATENŢIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ŢINTĂ
Se utilizeaza cu prudenţă la pisici. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Datorită variabilității (de timp, geografice), în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizarii produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru organismele izolate de la animalele bolnave. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul se va baza pe informaîii epidemiologice locale (regiune, fermă), referitoare la susceptibilitatea bacteriilor țintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței bacteriilor rezistente și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată. La utilizarea produsului, vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
A se evita contactul cu ochii şi pielea. În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Nu este recomandată în perioada de gestaţie. A se administra numai pe baza evaluarii beneficiu/risc a medicului veterinar în perioada de lactație.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Aminoglicozidele trebuie utilizate cu precauţie împreună cu alte medicamente neurotoxice, nefrotoxice şi ototoxice: amfotericin B, alte aminoglicozide, bacitracină (uz parenteral), metoxifluran, polimixin B sau vancomicin. La utilizarea împreună cu antibiotice beta-lactamice şi aminoglicozide se poate produce sinergism contra Pseudomonas aeruginosa şi enterococci.

SUPRADOZARE:
Supradozarea poate produce ototoxicitate şi nefrotoxicitate. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se administrează concomitent cu alte antibiotice aminoglicozidice, cu anestezice, miorelaxante sau substante nefrotoxice. Se va evita administrarea combinată cu cloramfenicol precum şi administrarea în aceeaşi seringă a gentamicinei cu alte antibiotice (ampicilină, carbenicilină, cefalosporinele, eritromicină), sulfamide, vitamine din complexul B, sau cu heparina.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Aprilie 2017

 
Ambalaj primar:
Flacoane de sticlă brună de tip I de 20 ml, 50 ml, 100 ml. Ambalaj secundar:
Cutii de carton pentru:
- 24 flacoane x 20 ml
- 20 flacoane x 50 ml
- 20 flacoane x 100 ml
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP  5 g/100 g PREMIX

ENROFLOXACINA FP 5 g/100 g PREMIX

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină și curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare sau secundare produse de germeni Gram–pozitivi

citeste mai mult

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi câini

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image