GENTAMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Tineret bovin, suine

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La tineretul bovin şi suine în tratamentul infecţiilor bacteriene ale tubului digestiv (gastrite, enterite, dizenterii, enterocolite) cauzate de germeni sensibili la gentamicină.

COMPOZIŢIE:
100 g pulbere solubilă conţine:
Substanță activă:
Gentamicină (sub formă sulfat)..............….…..…..……10 g
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la gentamicină. Nu se administrează la animalele cu insuficienţă renală gravă, disfuncţii vestibulare grave sau la femelele gestante.

REACŢII ADVERSE:
Aminoglicozidele pot produce blocaj neuromuscular, edem facial, neuropatie periferică şi reacţii de hipersensibilitate. Rareori se pot produce efecte hematologice şi hepatice.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:
Administrarea se realizează pe cale orală, în apa de băut.
Tineret bovine: în prima zi, de două ori câte 5 g produs/100 kg g.c. (respectiv 10 mg gentamicină/kg g.c./zi), în următoare zile se continuă cu 4 g produs/100 kg g.c., o dată pe zi (respectiv 4 mg gentamicină / kg g.c./zi). Tratamentul va dura 3-5 zile.
Suine: 8 g produs/100 kg g.c./zi (respectiv 8 mg gentamicină/kg g.c/zi).
Cantitatea de apă se stabileşte în funcţie de categoria de creştere şi starea fiziologică. Tratamentul durează 3 – 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Ingestia de apă este dependentă de starea clinică a animalelor. Pentru a obține doza corectă, concentrația de gentamicină în apa de băut va trebui ajustată corespunzător. Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporlă a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita subdozarea produsului. Doza zilnică se adugă în apa de băut, astfel încât toată cantitatea să fie consumată în 24 ore. O nouă cantitate de apă medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată la fiecare 24 de ore.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 28 de zile.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate dupa prima dechidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauții speciale pentru utilizarea la animale
Datorită variabilității(de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței bacteriilor rezistente și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistenta încrucișată. La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale si locale privind produsele antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal vbeterinar. Manipulați produsul cu atenție, pentru evitarea expunerii, luând toate măsurile de precauție recomandate. Evitați contactul produsului cu pielea și ochi, deoarece se pot produce iritații. În cazul contactului produsului cu pielea sau ochii, clătiți din abundență cu apă.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați mâinile.
În timpul preparării și administrării apei de băut medicamentate, trebuie evitat contactul cutanat cu produsul, precum și inhalarea particulelor de pulbere. La amestecul și manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție individual adecvat, constând din mănuși și mască respiratorie (fie mască de unică folosință, în conformitate cu Standardul European EN 149, sau mască respiratorie conformă cu Standardul European EN140, prevăzută cu filtru, în conformitate cu Standardul European EN143).

REACȚII ADVERSE
Aminoglicozidele pot produce blocaj neuromuscular, edem facial, neuropatie periferică și reacții de hipersensibilitate. Rareori se pot produce efecte hematologice și hepatice.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI
Nu este recomandată în perioada de gestație. A se administra numai pe baza evaluării beneficiu/risc a medicului veterinar în perioada de lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Aminoglicozidele trebuie utilizate cu precauţie împreună cu alte medicamente neurotoxice, nefrotoxice şi ototoxice: amfotericin B, alte aminoglicozide, aciclovir, bacitracină (uz parenteral), cisplatun, metoxifluran, polimixin B sau vancomicin. La utilizarea împreună cu antibiotice beta-lactamice şi aminoglicozide se poate produce sinergism contra Pseudomonas aeruginosa şi enterococci.

SUPRADOZARE
Supradozarea poate produce ototoxicitate şi nefrotoxicitate. Prelungirea tratamentului peste 6 – 7 zile poate conduce la nefrotoxicoze. Se vor respecta dozele recomandate.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR:
Pentru împiedicarea difuzării în mediu, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului, animalele să fie ţinute în padoc/grajd, iar materiile fecale vor fi depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic şi chimic. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Noiembrie 2014

 
Dimensiuni de ambalaj
Pungi din polipropilenă multistrat x 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg sau saci PE/hârtie cu 10, 20 kg produs
Nu toate dimensiunile de ambalj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

NEOTYL

NEOTYL

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul mastitelor (mamitelor) cu exprimare clinică (acute, subacute şi cronice) în perioada de lactaţie, cât

citeste mai mult

GENTAMICINA FP 10%

GENTAMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Tineret bovin, suine

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La tineretul bovin şi suine în tratamentul infecţiilor bacteriene ale tubului digestiv (gastrite

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image