FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infecțiilor bacteriene primare și secundare, respiratorii și digestive, produse de germeni sensibili Ia acțiunea tilozinei și sulfadimetoxinei Ia găini, curci, pui de găină, pui de curcă și fazani și în tratamentul coccidiozei Ia speciile țintă.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conține:
Substanțe active:
Tilozina tartrat ……………………………….12 mg
Sulfadimetoxina …………………………….16 mg
 

CONTRAINDICAȚII
Nu se administrează Ia păsările care produc ouă pentru consumul uman. A nu se administra Ia păsările cu hipersensibilitate Ia substanțele active sau Ia oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE
În general sulfamidele sunt puțin toxice. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în prospectul produsului, se va informa medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE
FUROGAL T se administrează oral, fie individual, fie prin încorporarea în furajul concentrat a comprimatelor mojarate, astfel:
- Pui de găină și curcă: 1 comprimat/pui/zi, timp de 3 — 5 zile.
- Găini, curci: 2 comprimate/pasăre/zi, timp de 3 — 5 zile.
- Fazani: 1 comprimat/fazan/zi, timp de 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
A se respecta cu strictețe dozele recomandate.

TIMP DE ATEPTARE
Carne și organe — 5 zile. Nu se administrează Ia păsările care produc ouă pentru consumul uman.

 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa Ia vederea și îndemâna copiilor. A se păstra Ia o temperatură mai mică de 25°C. A se feri de îngheț. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumina directă. A se păstra în ambalajul bine închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. A se păstra în loc uscat. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENȚIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauții speciale pentru utilizare Ia animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității bacteriilor izolate de Ia animale. Dacă aceasta nu este posibilă, tratamentul trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice (la nivel regional, de fermă) referitoare Ia susceptibilitatea bacteriilor țintă.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la substanțele active și poate reduce eficacitatea tratamentului cu alte antimicrobiene, datorită potențialului de apariție a rezistenței încrucișate. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de ingerare accidentală, consultați sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta. Spălați mâinile după utilizare.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE OUAT
Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consumul uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Sulfamidele sunt antagoniste cu substanțele care prin hidroliză eliberează acid paraaminobenzoic (derivații anilinei, anestezina, procaina), cu acidul folic, vitamina PP, drojdia de bere (factori ai creșterii bacteriene), metionina, peptona, acidul boric.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
În general sulfamidele sunt puțin toxice. Dozele mortale minimale ajung la 0,2 — 0,4% din greutatea corporală. Dar pot aparea și cazuri de intoxicații atunci când se depășesc dozele terapeutice și tratamentul este îndelungat.

INCOMPATIBILITĂȚI:
Sulfamidele sunt antagoniste cu substanțele care prin hidroliză eliberează acid paraaminobenzoic (derivații anilinei, anestezina, procaina), cu acidul folic, vitamina PP, drojdia de bere (factori ai creșterii bacteriene), metionina, peptona, acidul boric. În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Flacoane din HDPE care conțin 30, 50 și 100 de comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

KANAMICINA FP 25%

KANAMICINA FP 25%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici

citeste mai mult

MASTIKER E

MASTIKER E

SPECII ŢINTĂ: Vaci (în perioada de lactație).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: MASTIKER E- suspensie pentru administrare intramamară este indicat la vaci în perioada de

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image