ERITROMICINA FP 5% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, porcine, găini și câini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine se recomandă pentru tratamentul afecţiunilor aparatului respirator (pneumonii, bronşite, pleurezii) aparatului digestiv (gastroenterite), metrite, retenţie placentară, panariţiu şi pododermatite, abcese, mamite.
La porcine se recomandă în afecţiuni gastrointestinale (gastrită, enterită), afecţiuni respiratorii (pneumonii, bronşite, inite), mamite, metrite.
La ovine se recomandă în dizenteria mieilor nou-născuţi, infecţii ale căilor respiratorii anterioare, mamite.
La păsări se recomandă în micoplasmoză, pasteureloză, coriză, sinuzită, sinovite, infecţii streptococice şi stafilococice.
La câini se recomandă în infecţii produse de germeni sensibili la eritromicină.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanță activă:
Eritromicină (sub formă tiocianat)...........................................50 mg
Excipienţi:
Alcool benzilic........................................................10 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se administrează la animalele cu disfuncţii hepatice.

REACŢII ADVERSE:
Posibile reacţii alergice, locale sau sistemice. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
La animalele mari şi mijlocii produsul se administrează intramuscular profund, iar la păsări în ţesutul conjunctiv subcutanat din regiunea gâtului, timp de 3 – 5 zile consecutiv, în funcţie de gravitatea afecţiunii. Dozele recomandate sunt:
Bovine: 5 – 10 mg s.a./kg greutate corporală/zi (5 – 10 ml produs/50 kg greutate corporală/zi).
Ovine: 4 mg s.a./kg greutate corporală/zi (4 ml produs/50 kg greutate corporală/zi).
Porcine: 5 – 10 mg s.a./kg greutate corporală/zi (5 – 10 ml produs/50 kg greutate corporală/zi). La purceii nou-născuţi: 25 mg s.a./kg greutate corporală/zi (0,5 ml/kg greutate corporală/zi).
Găini: 25 mg s.a./kg greutate corporală/zi (0,5 ml/kg greutate corporală/zi).
Câini: 5 – 10 mg s.a./kg greutate corporală /zi (1 – 2 ml produs/10 kg greutate corporală/ la 12 ore).
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a administra doza corectă trebuie determinată cu exactitate greutatea corporală a animalului. Citiți prospectul înainte de utilizare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne și organe: Bovine, ovine, porcine – 7 zile.
Găini — 3 zile.
Lapte: Bovine, ovine – 3 zile.
Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină directă şi îngheţ. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Valabilitatea după prima deschidere a flaconului: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Alegerea antibioticului trebuie să se bazeze pe identificarea bacteriilor şi determinarea sensibilitaţii germenilor.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil terapia, trebuie să se bazeze pe plan local pe informaţii epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente şi poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potenţialului de rezistenţă încrucişată. Se vor respecta schemele de tratament indicate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Forma farmaceutică previne ca produsul să intre în contact cu utilizatorul său, prin urmare precauţiile normale de manipulare a produsului medicinal sunt suficiente. Nu se va manipula acest produs dacă persoana este sensibilă la substanţa activă. Se va manipula acest produs cu mare atenţie pentru a se preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauţie. A se evita autoinjectarea accidentală. În cazul autoinjectării accidentale obţineţi imediat asistenţă medicală şi arătaţi eticheta produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE ŞI DE OUAT:
Eritromicina poate fi administrată fără pericol la vaci şi scroafe gestante, neavând efecte dăunătoare asupra dezvoltării produsului de concepţie. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil. Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consumul uman.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Eritromicina este antagonistă cu lincomicina, clindamicina şi cloramfenicolul prin inducerea rezistenţei stafilococilor, fiecare din acestea fiind în masură să confere rezistenţa faţă de celelalte. De aceea nu trebuie administrate simultan. Este considerată potenţial antagonistă cu penicilina deoarece îi contracareaza acţiunea. Penicilina împiedică diviziunea celulară microbiană prin inhibarea sintezei pereţilor celulari ai bacteriilor. Metabolismul metilprednisolonului poate fi inhibat prin administrarea simultană cu eritromicina.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI) DUPĂ CAZ:
Cu excepţia reacţiilor adverse menţionate mai sus şi care apar ocazional, eritromicina este considerată un medicament cu toxicitate redusă.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Eritromicina este antagonistă cu lincomicina, clindamicina şi cloramfenicolul prin inducerea rezistenţei stafilococilor, fiecare din acestea fiind în masură să confere rezistenţa faţă de celelalte. De aceea nu trebuie administrate simultan. Este considerată potenţial antagonistă cu penicilina deoarece îi contracareaza acţiunea. Penicilina împiedică diviziunea celulară microbiană prin inhibarea sintezei pereţilor celulari ai bacteriilor. Metabolismul metilprednisolonului poate fi inhibat prin administrarea simultană cu eritromicina.

PRECAUŢII SPECIALE REFERITOARE LA MEDIU LA ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTRALIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Natura și compoziția ambalajului primar:
Produsul este ambalat în flacoane din sticlă tip II prevăzute cu dop de cauciuc farmaceutic și capsă de aluminiu x 50 ml și 100 ml soluție injectabilă.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENTEROXIN 12,5%

ENTEROXIN 12,5%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei pentru carne şi juninci ), găini (broileri) şi curci (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la bovine

citeste mai mult

TIAMULIN FP 80%

TIAMULIN FP 80%

SPECII ŢINTĂ: Porci şi găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 80% este indicat la porci şi găini în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image