AMOXICILINĂ FP 60%

Pulbere pentru administrarea în apa de băut

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri)Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul se administrează la cabaline, viţei, miei, iezi, suine, păsări (găini – tineret înlocuire, broileri), în tratamentul infecţiilor determinate de microorganisme sensibile la acţiunea substanţei active: infecţiile tractului gastrointerstinal, infecţii ale tractusului respirator, infecţii urinare.

COMPOZIŢIE:
100 grame de pulbere conţin:
Substanța activă:
Amoxicilină trihidrat..........................................60 g
Excipient: Lactoză monohidrat.
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipientul produsului.
Nu se administrează la iepuri, porcuşori de Guinea, hamsteri.

REACŢII ADVERSE:
La animalele cu sensibilitate la penicilină pot fi prezente reacţii alergice sau anafilactice.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Medicamentul se administrează pe cale orală, în apă sau lapte, timp de 3 – 5 zile la viţei, miei, iezi, cabaline şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri), iar în cazul suinelor se administrează timp de 5 – 7 zile, astfel:

La cabaline, viţei, miei, iezi, suine:
Doza este de 10 – 12 mg s.a./kg greutate corporală, repetată la 12 ore.
-1 g AMOXICILINA FP 60%/50 kg greutate corporală, repetată la 12 ore, primele 2 zile
şi
-1 g AMOXICILINA FP 60%/75 kg greutate corporală, repetată la 12 ore, următoarele 2 – 3 zile.
La păsări (găini – tineret înlocuire, broileri):
-20 g AMOXICILINA FP 60%/400 litri apă pentru puii cu vârsta până la 14 zile, timp de 3 – 5 zile.
-20 g AMOXICILINA FP 60%/200 litri apă pentru puii cu vâsta peste 14 zile, timp de 3 – 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Produsul nu trebuie administrat ca atare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe:
Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, păsări (găini – tineret înlocuire, broileri) – 5 zile.
Nu se utilizează la păsările ouătoare care produc ouă pentru consumul uman.

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în ambalajul bine închis. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

 

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în ambalajul bine închis. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Consumul de apă trebuie monitorizat pentru a putea fi garantat dozajul adecvat.
În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităţilor pentru care au fost calculate concentraţiile recomandate, concentraţia de produs trebuie adaptată încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuie să fie luată în considerare o altă medicaţie.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informaţii epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente şi poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potenţialulul de rezistenţă încrucişată.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
La manipularea şi amestecarea produsului vor fi purtate mănuşi de cauciuc şi măşti antipraf. Orice picătură ajunsă accidental pe piele sau ochi va fi spălată imediat cu apă din abundenţă. Se va evita inhalarea prafului. Persoanele alergice la peniciline vor evita contactul direct cu produsul. Dacă apar simptome de alergie severă ca urmare a expunerii cum ar fi înroşirea feţei, buzelor sau ochilor sau dificultăţi de respiraţie, este necesară intervenţie medicală de urgenţă.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Administrarea în timpul gestaţiei şi lactaţiei a amoxicilinei nu determină efecte teratogene şi embriopate. Totuşi administrarea în aceste perioade se va face cu prudenţă.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se administrează concomitent cu cloramfenicol, antibiotice macrolide, sulfamide şi tetracicline.

SUPRADOZARE:
Nu se va depăşi doza recomandată.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizare solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Octombrie 2014

 
Pungi din polipropilenă multistrat cu 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 1,5 kg şi saci din PE/hârtie cu 10 kg, 15 kg, 20 kg produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

BENZINPENICILINA POTASICA PASTEUR

BENZINPENICILINA POTASICA PASTEUR

SPECII ŢINTĂ: Porci (purcei în primele 1-4 zile de viață), pui de găină (tineret înlocuire, broileri), curcani.Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Pentru tratamentul

citeste mai mult

GENTOCIN DOSER

GENTOCIN DOSER

SPECII ŢINTĂ: Purcei în primele 15 zile de viaţă.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: GENTOCIN–DOSER soluţie orală se administrează la purcei în primele 15 zile de viaţă

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image