ERITROMICINA FP 6%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei sugari), iepuri, păsări (găini, curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: ERITROMICINA FP 6% este recomandată în tratamentul afecţiunilor produse de germeni sensibili la eritromicină la:
• Bovine (viţei sugari): infecţii ale aparatului respirator, digestiv, artrite, pododermatite infecţioase, omfaloflebite.
• Iepuri: pasteureloze, infecţii streptococice şi stafilococice.
• Găini: micoplasmoză, pasteureloză, boală cronică respiratorie, sinuzită infecţioasă, artrite stafilococice, infecţii streptococice.
• Curcani: aerosaculită, sinuzită infecţioasă, artrite stafilococice, infecţii streptococice.

COMPOZIŢIE:
1 gram de pulbere conţine:
Substanță activă:
Eritromicină tiocianat.......................................................................60 mg
Excipienţi: lactoză monohidrat, acid citric monohidrat q.s.ad..........1 g
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se va administra la bovine adulte sau la viţei după înţărcare. Nu se va administra la animalele cu disfuncţii hepatice. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Rare reacţii alergice. Ocazional eritromicina administrată oral poate cauza tulburări gastrointestinale (diaree, stări de vomă, anorexie). Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Administrare orală după dizolvarea în apa de băut:
Bovine (viţei sugari): 5 – 10 g ERITROMICINA FP 6%/50 kg greutate corporală, doza fiind fracţionată şi administrată de 2 ori pe zi (la 12 ore), timp de 3 – 5 zile.
Iepuri: 2 – 4 g ERITROMICINA FP 6%/10 kg greutate corporală, o dată/zi, timp de 3 – 5 zile.
Găini, curcani: 2 – 4 g ERITROMICINA FP 6%/litru apă de băut, o dată/zi, timp de 3 – 5 zile.
Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.
Apa medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 24 ore. Pe toată perioada tratamentului, animalele trebuie să consume numai apă medicamentată. Pentru obţinerea unei eficienţe maxime medicaţia trebuie combinată cu bune practici de gestionare (o igienă corespunzătoare, ventilaţie corectă, evitarea supraaglomerării). Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea tratamentului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pulberea nu trebuie administrată ca atare. Pe toată durata tratamentului animalele trebuie să consume numai apă medicamentată. Produsul trebuie bine diluat în apa de băut pentru a se realiza o dispersie cât mai uniformă a acestuia.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: bovine (viţei sugari) – 3 zile, iepuri – 3 zile, păsări (găini, curcani) – 3 zile.
Ouă: găini – 4 zile.
A nu se utiliza la curcile ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi de 15-25oC. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în ambalajul bine închis. A se proteja de lumină directă. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitatea după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitatea după diluare în apa de băut: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Datorită variabilităţii (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului se recomandă recoltarea de probe bacteriologice şi efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave. La utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. Persoanele cunoscute ca fiind alergice la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul. La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protectie personal constând din: mască, ochelari şi mănuşi de protecţie.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Poate fi utilizat în perioada de lactaţie (la iepuri), gestaţie (la iepuri) şi în perioada de ouat (la găini).

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Eritromicina nu trebuie administrată simultan cu lincomicina, clindamicina, cloramfenicol şi metilprednisolon datorită apariţiei efectelor antagonice. De asemenea eritromicina este considerată potenţial antagonică cu penicilina.

SUPRADOZARE:
Nu se va depăşi doza recomandată.

PRECAUŢII SPECIALE REFERITOARE LA MEDIU LA ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTRALIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Animalele tratate vor fi ţinute în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII:
Proprietăţi farmacodinamice
Eritromicina este un antibiotic din grupul macrolidelor, cu spectru mediu de acţiune care cuprinde: bacterii Gram–pozitive (Streptococcus spp., Stafilococcus spp., inclusiv cei penicilino-rezistenţi, B.anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Listeria spp., Erysipelothrix rhusiopatiae), bacterii Gram–negative (Brucella spp., Pasteurella spp., Haemophylus spp., Actinomyces spp.), micoplasme şi ricketsii. Eritromicina are acţiune bacteriostatică/bactericidă, în funcţie de doză, constând în inhibarea sintezei proteice bacteriene, inhibă transportul aminoacizilor activaţi la nivelul sintezei proteice.
Proprietăţi farmacocinetice
Eritromicina tiocianat, o formă galenică a eritromicinei, este stabilă în mediul acid. Se absoarbe în duoden şi intestine şi este hidrolizată în eritromicină bază, activă bacteriologic. Eritromicina se absoarbe în circulaţia generală şi se distribuie în majoritatea ţesuturilor şi lichidelor, cu excepţia lichidului cefalo-rahidian, realizând concentraţii terapeutice în sânge de cca. 2 μg/ml, care se menţin 6 – 8 ore. În ţesuturi rămâne activă timp de 12 – 24 ore. Traversează placenta, trece în lapte. Este inactivată, în mică măsură, prin demetilare în ficat. Se elimină neschimbată prin bilă, dar este parţial metabolizată în ficat, prin N-demetilare în metaboliţi inactivi. Numai 2 – 5% din doza orală este eliminată nemodificată prin urină.

 
Produsul este ambalat în pungi din polietilenă cu 100 g, 1 kg şi 5 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GENTOCIN DOSER

GENTOCIN DOSER

SPECII ŢINTĂ: Purcei în primele 15 zile de viaţă.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: GENTOCIN–DOSER soluţie orală se administrează la purcei în primele 15 zile de viaţă

citeste mai mult

LIN-SPE-MIX 880

LIN-SPE-MIX 880

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Porcine
În tratamentul enteritelor provocate de/sau asociate cu Brachyspira

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image