Logo Farmavet

ENTEROXIN 12,5%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei pentru carne şi juninci ), găini (broileri) şi curci (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la bovine (viţei pentru carne şi juninci) în tratamentul unor infecţii respiratorii și digestive cauzate de germeni sensibili la substanţa activă (febra de transport, pneumonii asociate cu Pasteurella spp.), şi a necrobacilozelor asociate cu Sphaerophorus necrophorus sensibil la sulfadimetoxină.
La găini( broileri) şi curci (broileri) produsul este indicat în faza incipientă de coccidioză, holera aviară, coriză infecţioasă, cauzate de germeni sensibili la substanţa activă.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie conţine :
Substanţa activă:
Sulfadimetoxină....……………………....…125 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animalele cu afecțiuni renale sau hepatice severe.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Rar pot apărea tulburări gastro-intestinale, inapetentă, vomă, diaree, exantem medicamentos, ocazional disconfort abdominal, caz în care se va opri imediat administrarea .
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează pe cale orală în apa de băut.
La bovine (viţei pentru carne şi juninci) tratamentul se efectuează timp de 5 zile consecutiv: doza în prima zi este de 55 mg substanţă activă la 1kg greutate corporală, echivalentul a 44 ml produs/100 kg, urmat de alte 4 zile în care doza este redusă la jumătate (22 ml produs /100 kg greutate corporală).
La găini (broileri) şi curci (broileri) tratamentul se realizează 6 zile consecutiv. Dozele sunt:
- la gaini (broileri) – 4 ml produs la 1 L apă/zi (500 mg substanţă activă /1 l apă/zi)
- la curci (broileri) – 2 ml produs la 1 L apă/zi (250 mg substanţă activă /1 l apă/zi)
Produsul se va administra la puii de găină în vârstă de sub 16 săptămâni, iar în cazul puilor de curcă acesta se va administra la vârsta de sub 24 săptămâni. Puii trataţi nu vor fi utilizaţi ca tineret de înlocuire.
Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita subdozarea produsului. Dacă după perioada de tratament nu se observă ameliorarea stării clinice este necesară reevaluarea diagnosticului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
În timpul tratamentului se va asigura un aport de lichide corespunzător.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: bovine (viţei pentru carne şi junici) – 7 zile, găini (broileri) şi curci (broileri) - 5 zile

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 250C.
A se proteja de lumină .
A se feri de îngheţ.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
• Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.
Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanţa activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.
La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
• Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.
Persoanele cu sensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipienţi vor evita contactul cu produsul.
A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu apă.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Nu este cazul.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Se va evita administrarea împreună cu:
- anticoagulante orale (accentuarea acțiunii anticoagulante);
- salicilați, fenilbutazonă, indometacină;
- antidiabetice orale (pericol de hipoglicemie).
S-a demonstrat că există sinergism între trimetoprim şi sulfadimetoxină.

SUPRADOZARE:
Simptomele supradozării pot include: depresie sau anorexie. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Incompatibil cu agenţi puternic oxidanţi. În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Noiembrie 2016

 
Flacoane din PET x 50 ml, 100 ml, flacoane din HDPE x 250 ml, 500 ml, 1 litru şi bidoane HDPE x 2,5 litri, 5 litri produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.
 
 

Alte produse

ENTEROXIN 40%

ENTEROXIN 40%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă la cabaline, bovine, câini, pisici în tratamentul următoarelor afecțiuni

citeste mai mult

TIASOL

TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.