ENROFLOXACINA FP 50

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului respirator, tractusului gastro-intestinal, infecţiilor pielii şi ţesuturilor moi, infecţiilor canalului auditiv extern.
Porci: infecţii ale tractusului digestiv şi respirator cauzate de bacterii şi micoplasme (enterite, septicemii, salmoneloză, stafilococii, micoplasmoză) infecţii bacteriene secundare, în enterite şi boli respiratorii de origine virală.
Câini şi pisici: infecţii respiratorii, digestive, genito-urinare, dermatite.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Substanță activă:
Enrofloxacină.........................................................................50 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Nu se va administra la cabaline. Nu se va administra la câinii cu antecedente de epilepsie. Nu se va administra la animalele deshidratate (poate apărea cristaluria).

REACŢII ADVERSE:
La administrarea produselor pe bază de enrofloxacină s-a constatat că efectele adverse pot apărea relativ rar.
Asupra aparatului digestiv pot apărea următoarele simptome: anorexie, vomă, diaree, dureri abdominale.
Pot apărea simptome neurologice ca: diminuarea acuităţii vizuale, ameţeli, cefalee, convulsii.
Se pot produce reacții alergice: erupţii cutanate, fotosensibilizare, febră, leucopenie, trombopenie, anemie hemolitică la animalele bătrâne pot apărea semne respiratorii traduse prin deprimarea respirației.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Comprimatele se administrează pe cale orală, individual sau mojarate şi înglobate în hrană, la porci, câini şi pisici.
Doza zilnică: 1 comprimat/10 kg g.c. (5 mg s.a./kg g.c.).
Durata tratamentului este de 5 zile.
Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Nu există.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Porci: carne şi organe – 7 zile.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumina directă și umiditate. A se păstra în ambalajul original bine închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Administrarea fluoroquinolonelor la tineretul canin până la vârsta de 12 luni poate provoca leziuni articulare (modificări ale cartilajelor).
Precauții speciale pentru utilizarea la animale:
La utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene.
Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afcețiunilor clinice cu răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene. Ori de câte ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.
Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate de RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistența încrucișată.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la enrofloxacină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de ingestie solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.
Utilizarea în perioada de gestație, lactație și de ouat:
Este contraindicată administrarea de enrofloxacină în perioada de reproducție, întrucât poate cauza moartea embrionului.
Nu se administrează la cățelele gestante, lactante.
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.
Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:
Administrarea de antiacide împiedică absorbția enrofloxacinei.
Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:
Supradozarea poate produce voma, diaree, hemoliză.
Incompatibilități:
Nu se recomandă administrarea concomitentă a fluoroquinolonelor cu nitrofurantoin. Fluoroquinolonele măresc efectele neurotoxice ale ciclosporinelor.
Produsul nu se va administra concomitent cu: cloramfenicolul, macrolidele, tetraciclinele și antiinflamatoarele nesteroide.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medica¬mentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:
11.2015

 
Dimensiuni de ambalaj:
Blister PVC/AL cu 10 comprimate.
Cutii din carton cu 2 blistere sau 10 blistere a câte 10 comprimate fiecare.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

OXITETRACICLINA FP 10%

OXITETRACICLINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor aparatului respirator, digestiv, urogenital

citeste mai mult

NEOMICINA FP 40%

NEOMICINA FP 40%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: NEOMICINA FP 40% este recomandată la suine și broileri în tratamentul enteritelor bacteriene produse de

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image