ENROFLOXACINA FP 5 g/100 g PREMIX

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină și curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare sau secundare produse de germeni Gram–pozitivi, Gram–negativi şi micoplasme sensibili la acţiunea substanţei active:
• Porcine: anaerobioză, salmoneloză, pasteureloză, pneumonie enzootică.
• Păsări: colibaciloză, pasteureloză, salmoneloză, stafilococii, micoplasmoză, infecţii cu Actinomyces spp.

COMPOZIŢIE:
100 g produs conţin:
Substanță activă:
Enrofloxacină…….....5,0 g
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient. Nu se administrează pentru păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.
 
REACŢII ADVERSE:
Efecte adverse apar rar. Totuşi pot apărea pasager anorexie, vomă, diaree, dureri abdominale, ameţeli, convulsii. Se mai pot întâlni erupţii cutanate, febră sau chiar leucopenie, trombopenie şi anemie hemolitică.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Tratamentul constă în administrarea produsului pe cale orală, individual sau în masă, încorporat în furaj, în doze diferite în funcţie de afecţiune, specie şi categoria de animal.

Dozele recomandate sunt următoarele:
Porcine:
– Se administrează în doze de 1,5 kg/1000 kg furaj/zi (2,5 mg enrofloxacină/1 kg greutate corporală).
– În salmoneloză şi infecţii respiratorii secundare doza se dublează 3 kg/1000 kg furaj/zi (5 mg enrofloxacină/ kg greutate corporală).
Păsări (broileri şi curcani):
– Se administrează în doză de 2 kg/1000 kg furaj/zi.
Tratamentul durează 3 zile, iar în salmoneloză 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a asigura doza corectă trebuie determinată cât mai corect greutatea corporală astfel încât să se evite subdozarea. Produsul nu trebuie administrat ca atare spre utilizare. La administrare, pentru o bună dozare a substanţei active, se va face un preamestec care se va încorpora în furaj.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 28 zile.
Nu este autorizată utilizarea la păsăsrile care produc ouă pentru consumul uman.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se feri de îngheţ. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul original, bine închis. A se proteja de lumină directă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 7 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene. Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice care au răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene. Ori de câte ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente la fluoroquinolone şi poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potenţialului de rezistenţă încrucişată.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul. La manipularea produsului se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi a măştilor de protecţie pentru praf.
A se evita contactul cu ochii şi pielea de către persoana care administrează produsul. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

REACȚII ADVERSE (FRECVENȚĂ ȘI GRAVITATE)
Efectele adverse apar relativ rar. Totuți pot apărea pasager anorexie, vomă diaree, dureri abdominale, amețeli, convulsii. Se mai pot întâlni erupții cutanate, febră sau chiar leucopenie, trombopenie și anemie hemolitică.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE
În general fluoronoquinolonele nu sunt recomandate pentru utilizarea în timpul gestației numai dacă beneficiu potențial depășește riscul evident. Nu se administrează la păsăsrile ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Administrarea de antacide împiedică absorbţia enrofloxacinei. Are acţiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI):
Supradozarea poate produce simptome digestive cum ar fi voma şi diareea. O altă urmare a supradozării poate fi hemoliza.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se recomandă administrarea concomitentă a fluoroquinolonelor cu nitrofurantoin. Fluoroquinolonele măresc efectele neurotoxice ale ciclosporinelor. În absența studiilor de compatibilitate, acest produs un trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Animalele tratate vor fi ţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.


DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
09.2016

 

NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR: Pungi din polipropilenă multistrat x 5 g, 10 g, 25 g, 50 g,  100 g şi 1000 g.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
 

Alte produse

LINCOMICINA FP 11%

LINCOMICINA FP 11%

SPECII ŢINTĂ: Porci, păsări (găini, curcani, rate, găște, porumbei).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La porci:
- în prevenire și tratamentul enteritelor produse de

citeste mai mult

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image