COLISTIN SULFAT FP 50%

SPECII ŢINTĂ: Viţei, purcei, miei, iezi, iepuri şi păsări (găini, curci, raţe, gâşte, porumbei, prepeliţe, fazani, bibilici).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la viţei, purcei, miei, iezi, iepuri, păsări (găini, curci, raţe, gâşte, porumbei, prepeliţe, fazani, bibilici) în tratamentul bolilor infecţioase cauzate de bacterii E.Coli neinvazive susceptibile la colistină. Înainte de tratamentul metafilactic trebuie stabilită prezența bolii efectiv.

COMPOZIŢIE:
1 g pulbere conţine:
Substanţă activă:
Colistină sulfat………………….........0,5 g (echivalent 10.000.000 U.I.)
 

REACŢII ADVERSE:
Dacă produsul este administrat animalelor cu insuficienţe renale grave, iar tratamentul se prelungeşte peste perioada recomandată (3–6 zile), poate să apară risc de nefrotoxicitate.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală, individual sau masal.
– La viţei, purcei sugari, miei, iezi şi iepuri produsul se administrează diluat în apa de băut, infuzie de plante sau lapte, în doză de 0,9–1,2 g pulbere/100 kg greutate corporală/zi (4,5–6 mg colistină sulfat/kg g.c. respectiv 100.000 U.I./kg g.c.), timp de 3–6 zile.
– La păsări (găini, curci, raţe, găşte, porumbei, prepeliţe, fazani, bibilici) se administrează diluat în apa de băut, în doza de 9–12 g pulbere/100 litri/zi (4,5–6 mg colistină sulfat/kg g.c. respectiv 100.000 U.I./kg g.c.), timp de 3–6 zile.
– La tineretul porcin se administrează în apa de băut în cantitate de 140 g pulbere/1000 l apă (5 mg colistină sulfat/kg g.c. respectiv 100.000 U.I./kg g.c.), timp de 5–7 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Produsul trebuie bine diluat în apa de băut pentru a se realiza o dispersare cât mai uniformă a acestuia.
Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie să consume numai apa medicamentată.
Apa de băut medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil pentru a evita subdozarea.
Durata de tratament nu trebuie să depășeasca 7 zile.
Durata de tratament trebuie limitată la timpul minim necesar pentru tratarea bolii.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: zero zile
Ouă: zero zile.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25oC.
A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat.
A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe ambalaj.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
A nu se utiliza colistina ca înlocuitor pentru bunele practici de gestionare.
Colistina este un medicament de ultimă instanță în medicina umană pentru tratamentul infecțiilor cauzate de anumite bacterii multirezistente. Pentru a reduce la minimum orice risc cu potențial asociat cu utilizarea pe scară largă a colistinei, folosirea acesteia trebuie restrânsă la tratamentul și metafilaxia bolilor și nu trebuie utilizată pentru profilaxie.
Ori de câte ori este posibil, colistina trebuie utilizată numai pe baza testelor de susceptibilitate.
Utilizarea produsului fară respectarea instrucţiunilor din RCP poate duce la eșecul tratamentului și creșterea prevalenței bacteriilor rezistente la colistină.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se spăla mâinile imediat după utilizare. A se evita contactul cu ochii şi cu pielea. În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului şi eticheta.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul din componentele produsului trebuie să evite contactul cu acesta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Poate fi utilizat în perioada gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Se va evita administrarea concomitentă cu alte medicamente care conţin ioni metalici bivalenţi (ex. săruri de calciu sau magneziu).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPTABILITĂŢI:
În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Octombrie 2016

 

Pungi x 10 g, 1 kg sau saci x 10 kg

 

Alte produse

BENZINPENICILINA POTASICA PASTEUR

BENZINPENICILINA POTASICA PASTEUR

SPECII ŢINTĂ: Porci (purcei în primele 1-4 zile de viață), pui de găină (tineret înlocuire, broileri), curcani.Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Pentru tratamentul

citeste mai mult

NEOXIGAL

NEOXIGAL

SPECII ŢINTĂ: Găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la găini pentru tratamentul infecţiilor bacteriene, gastrointestinale şi infecţiilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image