TILOZINA FP PULBERE

SPECII ŢINTĂ: Viţei, porcine, găini (pui broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare), curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat în profilaxia (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi tratamentul infecţiilor determinate de germeni sensibili la tilozină: Viţei: infecţii pulmonare produse de Mycoplasma spp. şi/sau Pasteurella multocida.
Porcine: afecţiuni cronice respiratorii.
Găini (pui broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare), curci: afecţiuni cronice respiratorii produse de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, enterite necrotice, sinuzită cronică infecţioasă la curci.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conţine:
Substanţa activă:
Tilozină tartrat……………………....................................580 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animalele care prezintă hipersensibilitate la tilozină.

REACŢII ADVERSE
Tilozina poate produce diaree severă la viţei. La porcine s-au raportat ca efecte adverse edeme ale mucoasei rectale şi uşoare umflături anale cu prurit, eritem şi diaree. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează pe cale orală, în apa de băut, lapte sau înlocuitori de lapte, timp de minim 5 zile consecutive, astfel:
Viţei: în lapte sau înlocuitori de lapte: 80 mg produs/kg greutate corporală/zi (45 mg substanţă activă/kg greutate corporală/zi) în două prize. Se dizolvă 1 g produs/litru lapte sau înlocuitori de lapte şi se administrează de 2 ori/zi, timp de 7 – 14 zile consecutive.
Porcine: 0,25 – 0,5 g produs/litru apă de băut (25 mg substanţă activă/kg greutate corporală).
Pui broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare: 1 g produs/litru apă de băut (35 mg substanţă activă/kg greutate corporală).
Curci:
– cu vârsta sub 10 săptămâni: 1 – 1,2 g produs/litru apă de băut;
– cu vârsta peste 10 săptămâni: 0,5 – 0,6 g produs/litru apă de băut.
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului. Pentru asigurarea unui dozaj corect greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil. Durata de tratament nu trebuie sa depaseasca 3 saptamani.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul nu trebuie administrat ca atare. Apa medicamentată se va prepara zilnic şi va constitui singura sursă de apă pe perioada tratamentului.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: viţei, porci – 10 zile; găini(pui broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare) şi curci – 4 zile.
Ouă – 4 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25oC. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumina directă. A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: 1 zi.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauţii speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate de la animale.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la tilozină şi poate duce la scăderea eficacităţii tratamentelor ca urmare a rezistenţei încrucişate. La tulpinile europene Brachyspira hyodysenteriae a fost demonstrat o rata mare a rezistenței in vitro, ceea ce sugereaza ca produsul nu va fii suficient de eficace impotriva dizenteriei porcine.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă vor evita contactul cu produsul. Tilozina este iritantă pentru ochi şi piele şi poate produce reacţii alergice. De aceea, la manipularea pulberii se recomandă purtarea unui echipament de protecţie pentru a evita contactul direct. În timpul manipulării produsului nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După utilizare se recomandă spălarea mâinilor. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei necesită asistenţă medicală de urgenţă.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Siguranţa produsului nu a fost demonstrată pe perioada gestaţiei şi lactaţiei. Utilizarea produsului în perioada de gestaţie şi lactaţie se va face numai după evaluarea balanţei beneficiu/risc de către medicul veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Tilozina poate acţiona antagonic cu lincozamidele. Când este administrată împreună cu substanţele digitalice poate creşte concentraţia de glicozide din sânge. Nu se administrează simultan cu peniciline, cefalosporine sau lincomicină.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Tilozina este incompatibilă cu cloramfenicol palmitat, cloramfenicol sodiu succinat, macrolide (azitromicină, claritromicină, eritromicină). În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat
concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL
Septembrie 2016

 
Prezentare:
Pungi din polipropilenă multistrat x 25 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg şi saci din LDPE/hârtie x 10 kg și 20 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TIAMULIN FP 10%

TIAMULIN FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 10% - soluţie injectabilă este indicat la suine în tratamentul infecţiilor digestive, respiratorii şi

citeste mai mult

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image