TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman, în tratamentul infecțiilor produse de bacterii Gram pozitive (Streptococcus spp., Clostridium spp.), Gram negative (E.coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Lawsonia intracellularis, Klebsiella spp., Haemophillus spp., Campylobacter spp., Lawsonia spp.), micoplasme, spirochete (Brachyspira spp.) şi flagelate sensibile la acțiunea substanței active.
La porci: în tratamentul dizenteriei anaerobe, spirochetice, flagelare, pneumoniei enzootice a porcului, infecțiilor produse de micoplasme, infecțiilor secundare produse de germeni sensibili la tiamulin.
La iepuri: în tratamentul bolilor respiratorii produse de pasteurele, micoplasme, hemofili și a infecțiilor secundare produse de germeni sensibili la tiamulin, tratamentul enteritelor produse de E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., dizenteriilor anaerobe și spirochetice.
La găini, curcani și porumbei care nu sunt destinați consumului uman: în tratamentul bolilor respiratorii cronice și tratamentul hepatitei infecțioase, micoplasmozei, artritelor infecţioase.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie conţine :
Substanţa activa:
Tiamulin hidrogen fumarat ......................................... 100 mg
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat...................................................2 mg
Propil parahidroxibenzoat..............................................0,2 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează la ierbivore.
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Este interzisă administrarea de produse ce conţin salinomicin, monensin sau narasin în timpul sau cu cel puţin 7 zile înainte sau după tratamentul cu Tiasol, consecinţa putând fi o scădere gravă în greutate sau moartea.

REACŢII ADVERSE
Ocazional pot apare eriteme și reacții de hipersensibilitate.
Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează pe cale orală, prin diluare în apă de băut, timp de 5 - 7 zile consecutiv.
La porci se administrează între 8 și 12 ml Tiasol / 100 kg greutate corporală/zi, (între 8 -12 mg substanță activă / kg greutate corporală /zi, respectiv 0,08-0,12 ml Tiasol / kg greutate corporală / zi), în funcție de boala și gravitatea acesteia.
La iepuri se administrează între 0,8 și 1,2 ml Tiasol / 10 kg greutate corporală/zi (între 8 -12 mg substanță activă / kg greutate corporală /zi, respectiv 0,08-0,12 ml Tiasol / kg greutate corporală/ zi), în funcție de boală și gravitatea acesteia.
La găini, curcani și porumbei care nu sunt destinați consumului uman se administrează între 15 și 20 ml Tiasol/100 kg greutate corporală /zi (între 15 -20 mg substanță activă / kg greutate corporală /zi, respectiv 0,15-0,2 ml Tiasol/kg greutate corporală / zi), în funcție de boala și gravitatea acesteia.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Cantitatea de apă medicamentată administrată depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obține o dozare corectă, concentrația de substanță activă trebuie ajustată în mod corespunzător. Calculați cu atenție greutatea corporală medie ce trebuie tratată și consumul mediu zilnic de apă înaintea fiecărui tratament.
Apa medicamentată trebuie preparată în fiecare zi, imediat înainte de a fi administrată.
Apa medicamentată ar trebui să fie singura sursă de apă de băut pentru animale, pe întreaga durată a perioadei de tratament.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: porci: 5 zile, iepuri: 5 zile, găini: 3 zile, curcani: 5 zile, ouă gaini: zero zile
Nu se administrează la porumbeii destinați consumului uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25 0C. A se proteja de lumină.
A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
ATENŢIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ŢINTĂ:
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
• Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice despre susceptibilitatea bacteriilor țintă.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente la tiamulin și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistență încrucișată. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.
• Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul. Se va purta echipament personal de protecţie ce constă în ochelari de protecţie şi mănuşi din cauciuc sau latex atunci când se manevrează produsul medicinal veterinar. În cazul contactului accidental cu pielea sau mucoasele, clătiţi imediat zona afectată cu apă din abundență și îndepărtați hainele contaminate care sunt în contact direct cu pielea. În cazul contactului accidental cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență. În cazul apariției iritațiilor, solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.
Spălați mâinile după administrarea produsului.

UTILIZAREA IN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Pentru a evita interacţiunile dintre salinomicin şi tiamulin, medicii veterinari şi fermierii trebuie să verifice că pe eticheta furajului nu este menţionat conţinutul de salinomicin. Dacă apare o interacţiune, se va opri imediat administrarea furajului şi se va înlocui cu furaj proaspăt. Furajul contaminat cu acești agenți va fi îndepărtat cât de curând posibil şi înlocuit cu furaj care nu conţine ionofori incompatibili cu tiamulinul.

SUPRADOZARE:
În caz de supradoză, simptomele sunt: salivare, vomă și letargie. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE:
Tiamulinul prezintă incompatibilitate cu anticoccidiostaticele ionofore: monensin, salinomicin, narasin, maduramicin.
În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Dimensiuni de ambalaj:
Flacoane din PET x 50 ml, PET/HDPE x 100 ml, PET x 200 ml, PET x 250 ml, HDPE x 500 ml, HDPE x 1l şi canistre din HDPE x 1l, HDPE x 5l, HDPE x 10l, închise cu dopuri din HDPE sau PP.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

LINCOMICINA FP 60%

LINCOMICINA FP 60%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul afecţiunilor determinate de germeni sensibili la lincomicină, astfel:

citeste mai mult

ENTEROXIN 12,5%

ENTEROXIN 12,5%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei pentru carne şi juninci ), găini (broileri) şi curci (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la bovine

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image