SULFAMETROPRIM

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul SULFAMETOPRIM comprimate este indicat pentru câini şi pisici în tratamentul afecţiunilor produse de microorganisme sensibile la asocierea de sulfametoxazol şi trimetoprim, astfel:
- infecţii respiratorii: amigdalite, faringite, otite, bronşite şi bronho-pneumonii;
- infecţii intestinale: infecţii cu colibacili, salmonele;
- infecţii uro-genitale: nefrite, pielonefrite, cistite, uretrite;
- infecţii ale pielii şi părţilor moi: piodermite, abcese stafilococice;
- infecţii cu protozoare: coccidii, toxoplasme, Pneumocystis carini;
- complicaţii bacteriene ale bolilor virale;
- infecţii post-operatorii.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Sunstanțe active:
Sulfametoxazol............................................................................125 mg
Trimetoprim....................................................................................25 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează la animale cu afecţiuni renale şi hepatice severe, discrazii sanguine. Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE:
Rar, în urma administrării produsului, pot apare tulburări gastro-intestinale (anorexie, vomă, diaree).

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
SULFAMETOPRIM comprimate se administrează pe cale orală, ca atare, sau se încorporează în hrană, după mărunţirea comprimatului.
Câini: Doza recomandată este de 15–30 mg/kg greutate corporală/zi, timp de 5–7 zile. Se administrează 1–2 comprimate/10 kg greutate corporală/zi.
Pisici: Doza recomandată este de 30 mg/kg greutate corporală/zi, timp de 5 – 7 zile. Se administrează 1 comprimat/5 kg greutate corporală/zi.
Se recomandă ca tratamentul să fie continuat 2 – 3 zile după dispariţia simptomelor. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
A se respecta dozele recomandate.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A se păstra la temperatură mai mică de 25OC, în ambalajul original, bine închis. A se proteja de lumină şi umiditate. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:
Nu sunt.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale. Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe teste de sensibilitate a bacteriilor izolate din teren. Dacăa acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie sa se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la susceptibilitatea bacteriilor țintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele active și poate duce la scăderea eficacității trataemntului.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție. Spălați mâinile după utilizare.
Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie:
Nu se administrează la femelele gestante în primul trimestru de gestaţie şi cu câteva săptămâni înainte de fătare şi la femelele lactante.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Produsul este incompatibil cu anticoagulante orale, fenitoina, antidiabetice orale, metotrexat, fenilbutazona şi naproxen.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
Manifestarile supradozarii pot include simptome de disconfort gastro-intestinal (greaţă, vomă, diaree), tulburări ale SNC (depresie, cefalee, confuzie), edem facial, creşteri ale aminotransferazelor serice.
În primul rând se va proceda la golirea stomacului, precum şi începerea tratamentului simptomatic şi de susţinere. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂȚI
În absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar un trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:
10.2016

 
Dimensiuni ambalaj:
Natura și compoziția ambalajului primar:
Flacoane din HDPE x 20, 30, 50, 100 comprimate.
Blister PVC/AL x 10 comprimate
Ambalaj secundar:
Cutii din carton cu 2 blistere sau 10 blistere din PVC/AL x 10 comprimate fiecare.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici, păsări (găini–tineret înlocuire, broileri).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul se

citeste mai mult

GENTOCIN DOSER

GENTOCIN DOSER

SPECII ŢINTĂ: Purcei în primele 15 zile de viaţă.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: GENTOCIN–DOSER soluţie orală se administrează la purcei în primele 15 zile de viaţă

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image