OXITETRACICLINA FP 20% RETARD

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine şi suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor gastrointestinale, pulmonare, genitale, pododermite, actinobaciloză, rujet, leptospiroză.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Oxitetraciclină (sub formă dihidrat)……..............…200 mg
Excipienţi:
Formaldehid sulfoxilat de sodiu....................................5 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează la animalele cu insuficienţă renală şi hepatică gravă.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
La locul de inoculare poate apare un uşor edem care dispare în 2 – 3 zile. Consecutiv tratamentului urina poate fi închisă la culoare. În cursul procesului de osteogeneză tetraciclinele pot determina colorarea în galben a dinţilor. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale intramusculară în doză de 20 mg s.a./kg greutate corporală şi anume 1 ml OXITETRACICLINĂ FP 20% RETARD/10 kg greutate corporală. În funcţie de evoluţia bolii tratamentul se repetă în aceeaşi doză după 3 zile. Nu se administrează într-un singur punct mai mult de 20 ml OXITETRACICLINĂ FP 20% RETARD la bovinele adulte, 10 ml la suine adulte şi 5 ml la viţei, oi şi capre.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne și organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 28 zile.
Lapte: 7 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsă la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumină. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Datorită variabilităţii (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice şi efectuarea de analize de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave. La utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN TIMPUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
A se evita administrarea oxitetraciclinei în asociere cu penicilinele, cefalosporinele şi aminoglicozidele.
Oxitetraciclina formează complecşi inactivi cu sărurile de calciu, magneziu, mangan, fier, aluminiu. Este inactivată de lactatul de sodiu, oxacilină, prometazină.

SUPRADOZARE:
Tetraciclinele nu trebuie supradozate din cauza dismicrobismului intestinal, a nefrotoxicităţii, a efectelor negative asupra calcificării.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se asociază cu corticosteroizi deoarece aceştia maschează şi diseminează infecţia.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL
Noiembrie 2014

 
Flacoane din sticlă sau polipropilenă, brune de 20 ml, 50 ml, 100 ml şi 250 ml soluţie injectabilă, prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENTEROXIN 12,5%

ENTEROXIN 12,5%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei pentru carne şi juninci ), găini (broileri) şi curci (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la bovine

citeste mai mult

NEOXIGAL

NEOXIGAL

SPECII ŢINTĂ: Găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la găini pentru tratamentul infecţiilor bacteriene, gastrointestinale şi infecţiilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image