OXITETRACICLINA FP 20%

SPECII ŢINTĂ: Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, nurci, câini, pisici, păsări (pui broiler, găini, curci, raţe, gâşte), peşti.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi tratamentul afecţiunilor produse de germeni sensibili la oxitetraciclină la suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, nurci, câini pisici, păsări (pui broiler, găini, curci, raţe, gâşte) şi peşti.
Suine: pneumonia enzootică, enterite bacteriene, artrite şi rujet.
Mânji, miei, iezi: enterite bacteriene, infecţii respiratorii, omfalite, artrite.
Viţei: infecţii secundare asociate cu pneumonia virotică, enterite bacteriene, artrite, difteria viţeilor, omfalite.
Iepuri, nurci: enterite de natură bacteriană.
Câini: infecţii secundare asociate cu hepatita.
Pisici: anemia infecţioasă felină şi infecţiile secundare asociate cu panleucopenia felină şi influenţa felină.
Păsări (pui broiler, găini, curci, raţe, gâşte): holera aviară, tifoza aviară, coriza infecţioasă, sinuzita infecţioasă, sinovita infecţioasă, diaree nespecifică, micoplasmoză, artrită stafilococică, pseudotuberculoza, septicemie coliformă şi infecţiile secundare asociate cu bronşita infecţioasă, boli respiratorii cronice, laringotraheita infecţioasă, variola aviară.
Peşti: eritrodermatita, infecţii ale vezicii înotătoare la crap şi furunculoza la păstrăv.

COMPOZIŢIE:
100 g de pulbere conţin:
Oxitetraciclină clorhidrat…………….......……...…..20 g
Excipienţi: Acid citric monohidrat, lactoză monohidrat.
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează per os la bovinele şi cabalinele adulte. Nu se utilizează cu 3 zile înainte şi după vaccinări cu vaccinuri bacteriene vii. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
În cursul procesului de osteogeneză tetraciclinele pot determina colorarea în galben a dinţilor, pigmentaţii dentare, carii.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează oral, în apa de băut, astfel:
Suine: 50–150 g produs/100 litri apă (10–30 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală), o dată pe zi, timp de 5 zile.
Viţei, miei, iezi, mânji: 1–1,5 g produs/10 kg greutate corporală (20–30 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală). Se administrează zilnic în apa de băut, timp de 5 zile consecutiv.
Câini, pisici, iepuri, nurci: 2,5 g produs/10 kg greutate corporală (50 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală), împărţită în 2 doze, timp de 5 zile consecutiv.
Păsări (pui broiler, găini, curci, raţe, gâşte): 50–150 g produs/100 litri apă (10–30 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală), o dată pe zi, timp de 5 zile consecutiv.
Peşti: 20–30 g produs/100 kg peşte, zilnic. Pentru peştii adulţi produsul se administrează într-o singură repriză iar pentru puiet se administrează în 2 reprize. Produsul se poate administra local în bazin.
Adulţii şi puietul se pot trata timp de 4–8 zile sau până la remiterea semnelor clinice.
Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita subdozarea produsului.
Ingestia de apă este dependentă de starea critică a animalelor. De aceea, pentru a obţine dozajul corect concentraţia în apa de băut va trebui ajustată.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Produsul nu trebuie administrat ca atare. Se recomandă prepararea de preamestecuri pentru o omogenizare corespunzătoare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe:
Viţei – 7 zile, suine, miei, iezi – 5 zile, pui broiler, găini, curci, iepuri – 3 zile, raţe, gâşte – 4 zile.
Nu se administrează la mânjii a căror carne este destinată consumului uman.
Ouă: 3 zile.
Carne de peşte: Păstrăv: la 6oC - 12oC – 45 zile; peste 12oC – 40 zile.
Crap: la 10oC - 20oC – 40 zile; peste 20oC – 35 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în ambalajul bine închis A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat.. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
A se evita administrarea la animale cu ulcer gastric şi colită ulceroasă. Administrarea la rumegătoare a produsului poate produce o modificare a florei gastro-intestinale. Aceste fenomene au character tranzitoriu şi reversibil.
Pe toata durata tratamentului animalele trebuie sa bea numai apă medicamentată.
Este recomandat ca tratamentul să se iniţieze după efectuarea antibiogramei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobine naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul.
Apa medicamentată trebuie consumată în totalitate, în ziua preparării. Produsul nu trebuie administrat ca atare.
Tetraciclinele nu trebuie supradozate din cauza dismicrobismului intestinal, a nefrotoxicităţii, a efectelor negative asupra calcificării.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oxitetraciclină sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul. A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Nu există restricții în perioada de lactație și gestație.
Se va evita administrarea concomitentă cu penicilinele şi cefalosporinele.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Pentru împiedicarea difuzării în mediu, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament recomandăm ca pe perioada tratamentului animalele să fie ţinute în padoc/grajd, iar materiile fecale vor fi depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic şi chimic. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII:
Proprietăţi farmacodinamice
Oxitetraciclina este un antibiotic din grupa tetraciclinelor produsă de Streptomyces rimosus ce acţionează bacteriostatic împotriva bacteriilor Gram-pozitive (Actinomyces spp., Baccilus anthtracis, Clostridium perfrinigens, Clostridium tetani, Listeria monocytogenes, Nocardia) şi Gram-negative (Bordetella spp., Brucella, Bartonella, Haemophilus spp., Escherichia coli, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis, Shigella, Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis) micoplasme, chlamidii, ricketsii şi protozoare la animale, precum şi împotriva bacteriilor Gram-pozitive şi Gram-negative (Aeromonas salmonicida, Aeromonas liquefaciens, Pseudomonas fluorescens, Yersinia ruckeri) ce pot produce diverse boli la peşti. Acţionează prin blocarea sintezei proteice în celula bacteriană.
Proprietăţi farmacocinetice
In urma administrării orale oxitetraciclina se absoarbe în primul rând în partea de sus a intestinului subţire, nivelul terapeutic în sânge atingându-se în 2-4 ore. Oxitetraciclina se distribuie rapid în aproape toate ţesuturile şi fluidele din corp. Concentraţii mari s-au determinat în rinichi, ficat, bilă, pulmoni, splină şi oase. Concentraţii reduse s-au depistat în fluidele serice, sinoviale, ascitice, prostatice, CSF, umoarea vitroasă. Oxitetraciclina se leagă de proteinele din plasmă în proporţie de 10-40%. O treime din doza de oxitetaciclină administrată este eliminată în formă neschimbată. Oxitetraciclina se elimină prin rinichi (filtrare glomerulară) şi tractul gastro-intestinal (prin bilă sau direct). In general, 50-80% din doza administrată se regăseşte în urină.

 
Pungi din polipropilenă multistrat cu 10 g, 25 g, 50 g,100 g, 200 g, 500 g, 1kg şi saci PE/hârtie cu 20 kg produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

FUROGAL T

FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în

citeste mai mult

TIASOL

TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image