BISULFIM PREFIX

SPECII ŢINTĂ: Suine, păsări (găini, tineret înlocuire, broileri, curcani, gâște, rațe, fazani, bibilici)

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: BISULFIM - premix se recomandă la suine şi păsări (găini, tineret înlocuire, broileri, curci, gâşte, raţe, fazani, bibilici) în infecţii produse de germeni sensibili la sulfadiazină şi trimetoprim: infecţii ale tubului digestiv, respirator şi genito-urinar (E. coli, inclusiv colisepticemii, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella şi Chlamidia) şi în controlul infecţiilor secundare bacteriene.

COMPOZIŢIE:
1 g pulbere conţine:
Substanțe active:
Sulfadiazină…………………..…….…….....……125 mg
Trimetoprim………………………………….……..25 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consum uman. Nu se administrează la animale cu afecţiuni renale şi hepatice severe. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACȚII ADVERSE
Rar pot apărea erupţii cutanate, iritaţii gastrice, poliartrite. Pentru combaterea manifestărilor alergice se administrează adrenalină. Uneori, la păsări, sulfamidele pot împiedica formarea cojii oului, astfel se obţin ouă cu coaja moale.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
BISULFIM - premix, se administrează pe cale orală, încorporat în furaje. În vederea asigurării omogenizării complete se face un preamestec într-o cantitate minimă de furaj (1:10) înainte de încorporarea în furajul final. Tratamentul trebuie să aibă o durată de 5-7 zile.

Suine: se recomandă în doză de:
- 2 kg Bisulfim premix /tona de furaj/zi, echivalent cu 30 mg s.a. (25 mg sulfadiazină + 5 mg trimetoprim)/ kg greutate corporală/zi.

Păsări (găini, tineret înlocuire, broileri, curcani, gâște, rațe, fazani, bibilici): se recomandă în doză de:
- 2 kg Bisulfim premix /tona de furaj/zi ,echivalent cu 30 mg s.a. ( 25 mg sulfadiazină + 5 mg trimetoprim)/ kg greutate corporală/zi.
În situaţii epidemiologice deosebite, medicul veterinar stabileşte dozele ce se vor administra în intervalul 2,5-3 kg Bisulfim premix /tona de furaj/zi.
Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul nu trebuie administrat ca atare. La administrare, pentru o bună dozare a substanței active, se va face un preamestec ce se va încorpora în furaj.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: 28 zile. A nu se utiliza la păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

 
PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra în loc uscat, la o temperatură mai mică de 25OC, în ambalajul original, bine închis, protejat de lumina directă și de îngheț. A nu se utiliza după data expirării care este declarată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după încorporarea în hrană sau furaj granulat: 7 zile.
 
ATENȚIONARE SPECIALĂ
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Alegerea antibioticului trebuie să se bazeze pe identificarea bacteriilor și determinarea sensibilității germenilor.
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea de analize de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave. La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
La manipularea produsului medicinal veterinar și la amestecarea produsului în furaj trebuie purtat echipament de protecție personal constând din: mască, ochelari și mănuși de protecție. A se spăla mâinile și pielea expusă imediat după utilizare.
Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
Poate fi utilizat în perioada de gestație. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consumul uman.
Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:
Sulfadiazina are efect antagonist față de peniciline. Produsul nu se va asocia cu metenamina, deoarece scindându-se în formaldehidă poate da naștere la derivați sulfamidici insolubili în circuitul sanguin. Sulfadiazina inactivează acidul folic și nu se va asocia cu factori de creștere a bacteriilor (drojdie de bere, complex B).
Pentru evitarea efectului nefroxic, sulfamidele pot fi asociate în părți egale cu bicarbonatul de Na (în cazul administrării orale).

Supradozare (simtome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:
În caz de supradozări pot apărea reacții alergice. Nu există antidot specific, tratamentul trebuie să fie simptomatic.
În cazul în care se administrează trimetoprim în doze mari și pe perioade mai îndelungate poate să apară o tulburare a hematopoezei datorită diminuării sintezei acidului folinic, care însă este reversibilă în caz de suplimentare cu acid folinic.Complicațiile datorită supradozărilor cu sulfamide se combat nu numai prin întreruperea tratamentului, ci și prin administrarea diureticelor și a lichidelor în cantitate mare, cu adaos de bicarbonat de sodiu care favorizează eliminarea în special a derivațiilor acetilați. Cianoza și methemoglobinemia se tratează cu albastru de metilen 1% intravenos, 1 mg/20 kg.

Incompatibilități:
Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:
Animalele tratate vor fi menținute în adaposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

ALTE INFORMAȚII

Proprietăți farmacodinamice:
BISULFIM premix face parte din clasa sufamidelor potențate, fiind o combinație dintre o sulfamidă (sulfadiazina) și potențator (trimetoprim) un derivat diaminopiridinic care blochează transformarea acidului dehidrofolic în acid tetrahidrofolic, prin inhibarea reductazei acidului dehidrofolic. Sulfamidele clasice substituie acidul paraaminobenzoic necesar sintezei acidului folic, cu rol în metabolismul enzimatic bacterian blocând dezvoltarea și multiplicarea acestuia. Sulfadiazina este un chimioterapic din grupa sulfamidelor cu spectru larg de acțiune față de bacterii Gram-pozitive și Gram-negative, față de unele rickettsii și protozoare. (Toxoplasma, Coccidia, Pneumocistis carinii). Timetoprimul este un agent antimicrobial activ față de o gamă largă de microorganisme Gram-pozitive și Gram-negative, inclusiv E. coli, Klebsiella, Proteus și Staphylococcus. Folosit în combinație cu sulfadiazina inhibă sinergic biosinteza de acid folic de la nivelul enzimelor bacteriene și altfel cele 2 chimioterapice bacteriostatice devin bactericide. Raportul optim dintre sulfamida și potențator este de 5:1, în acest caz trimetoprimul potențând activitatea sulfadiazinei de aproximativ 8 ori. Un alt avantaj al trimetoprimului constă în faptul că nu apar fenomene toxice, chiar dacă este administrat timp îndelungat.
 
Particularități farmacocinetice:
BISULFIM premix de uz veterinar se administrează per os încorporat în furaj. În general, absorbția este completă după 3-6 ore de la administrare. După absorbție, sulfamidele se găsesc în sânge, organele interne, spațiile intracelulare, lichidul cefalo-rahidian, în lichidul sinovial, în transudate și exudate, nu însă în focarele patologice încapsulate. La nivelul ficatului, sulfamidele au o concentrație de două ori mai mare ca în sânge, iar în rinichi acestea pot atinge o concentrație de chiar 100 de ori mai mare decât în sânge. O transformare deosebită a sulfamidelor în organism este combaterea lor, după disociere, cu proteinele serice. Complexele formate sunt labile și cedează treptate sulfamide active. Deoarece complexele sunt molecule mari, ele nu difuzează în țesuturi. O altă transformare a sulfamidelor o reprezintă acetilarea, care se produce la nivelul ficatului, produșii acetilați acumulându-se în urină. Derivații acetilați sunt practic inactivi și în mediu acid al urinei pot produce cristalurie. Eliminarea în cea mai mare cantitate a sulfamidelor se face prin urină, în decurs de 24 de ore, apoi se mai elimină și prin salivă, lapte, bilă și fecale. Eliminarea rapidă a sulfamidelor este posibilă prin provocarea unei diureze intense și prin administrarea de substanțe alcalinizante ale urinei. După administrare, sulfamidele, pot fi decelate în lapte timp de aproximativ 21-86 de ore, motiv pentru care trebuie respectată o perioadă de așteptare de 5 zile. Timetoprimul este de asemenea rapid absorbit și atinge concentrații sanguine maxime la 2-4 ore de la administrare. Este distribuit în toate țesuturile și fluidele corpului, 30 până la 60% se leagă cu proteinele plasmatice. Concentrația în țesuturi (plămâni, ficat, rinichi) este mai mare decât în sânge. Trimetoprimul este metabolizat în ficat și eliminat pe cale renală, 40-50% în 24 ore. Timpul de înjumătățire este între 10-15 ore.
 
 
-pungi de polipropilenă multistrat laminate metalic conținând 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg
-saci de polietilenă/hârtie conținând 10 kg și 20 kg produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

AMOXICILINĂ FP 60%

AMOXICILINĂ FP 60%

Pulbere pentru administrarea în apa de băut

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri)

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image