OXITETRACICLINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor aparatului respirator, digestiv, urogenital, cauzate de germeni sensibili la oxitetraciclină.
Bovine: actinobaciloză, pododermatite, pneumonii, pasteureloză, mamite, metrite.
Ovine, caprine: pododermatită infecţioasă, pneumonii, mamite.
Suine: enterite, rujet, pneumonii, sindromul mamită-metrită-agalaxie.
Pisici şi câini: infecţii respiratorii, urogenitale şi gastrointestinale, septicemii.

COMPOZIŢIE:
1 ml conţine:
Substanţa activă:
Oxitetraciclină clorhidrat..............................................100 mg
Excipienţi:
Formaldehid sulfoxilat de sodiu.....................................5 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animalele cu insuficienţă renală şi hepatică gravă.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Uneori la locul injectării pot apare reacţii cu caracter pasager.
Rar pot apare reacţii de tip alergic sau anafilactic la animalele cu hipersensibilitate. Consecutiv tratamentului urina poate fi închisă la culoare.
În cursul procesului de osteogeneză tetraciclinele pot determina colorarea în galben a dinţilor.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează intramuscular sau intravenos lent zilnic timp de 3 – 5 zile:
• Bovine: 4 – 8 ml produs/100 kg greutate corporală, respectiv 4 – 8 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală.
• Ovine, caprine, suine: 2 – 4 ml produs/50 kg greutate corporală, respectiv 4 – 8 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală.
• Câini, pisici: (intramuscular) 1 ml produs /10 kg greutate corporală, respectiv 10 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Administrarea intravenoasă trebuie efectuată lent. La câini şi pisici nu este recomandată administrarea intravenoasă. Nu este recomandată diluarea cu săruri de calciu deoarece produsul poate precipita. Pentru a asigura doza corespunzatoare, greutatea corporala a animalelor trebuie calculata cat mai exact, pentru a se evita subdozarea produsului.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe:
Bovine – 21 zile
Ovine, caprine, suine – 14 zile.
Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile (6 mulsori).

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
La câini şi pisici nu este recomandată administrarea intravenoasă.
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil se va baza pe informații epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor ca urmare a rezistenței incrucișate. La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Administrarea intravenoasă trebuie efectuată lent. În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZARE ÎN CAZUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
A se evita administrarea oxitetraciclinei în asociere cu penicilinele, cefalosporinele şi aminoglicozidele.
Nu este recomandată diluarea cu săruri de calciu deoarece produsul poate precipita.

SUPRADOZARE
Tetraciclinele nu trebuie supradozate din cauza dismicrobismului intestinal, a nefrotoxicităţii, a efectelor negative asupra calcificării. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI
Nu se asociază cu corticosteroizi deoarece aceştia maschează şi diseminează infecţia.
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate se vor menţine în adaposturi pe toata perioada tratamentului iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Decembrie 2016

 
Dimensiuni de ambalaj:
Flacoane din sticlă brună x 20 ml, 50 ml, 100 ml soluţie injectabilă, prevazute cu dop de cauciuc şi capac de aluminiu.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GENTAMICINA FP 10%

GENTAMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Tineret bovin, suine

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La tineretul bovin şi suine în tratamentul infecţiilor bacteriene ale tubului digestiv (gastrite

citeste mai mult

KANAMICINA FP 25%

KANAMICINA FP 25%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image