NEOXIVIT

SPECII ŢINTĂ: Viţei, purcei, miei.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul infecţiilor digestive produse de germeni sensibili la oxitetraciclină şi neomicină la purceii sugari şi tineretul porcin înţărcat în cazul enteritelor produse de E.coli şi Salmonella spp. În tratamentul enteritelor bacteriene, pneumoniilor şi bronhopneumoniilor la viței, miei și tineretul ovin, precum şi în tratamentul altor infecţii de germeni Gram–negativi şi Gram–pozitivi sensibili la oxitetraciclină și neomicină.

COMPOZIŢIE:
1 g de produs conţine:
Substanțe active:
Neomicină sulfat........................................................................... 55 mg
Oxitetraciclină clorhidrat……..................…................………............ 55 mg55 mg
Vitamina B1…………………………………………………….....……………………. 6 mg
Vitamina B2…………………………………………………….....……………………. 6 mg
Vitamina B6……………………………………………………...……………………… 14 mg
Vitamina B12…………………………………………………....……………………… 0,03 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de ocluzie intestinală şi la animale cu insuficienţă renală.
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE:
Rar, neomicina administrată oral poate produce ototoxicitate, nefrotoxicitate și diaree severă.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează oral.
Se prepară o suspensie apoasă 20% care se administrează individual.
Tratamentul se administrează la un interval de 12 ore, timp de 3 – 5 zile, în următoarele doze (corespunzător la o doză zilnică de 11 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală şi 11 mg neomicină sulfat/kg greutate corporală):
• Purcei sugari (0 – 10 zile): 2,5 – 3 ml/animal, la interval de 12 ore.
• Purcei sugari (10 – 25 zile): 5 ml/10 kg greutate corporală, la interval de 12 ore.
• Tineretul porcin: 5 ml/10 kg greutate corporală, la interval de 12 ore.
• Miei şi tineretul ovin (0–4 luni şi respectiv 4–8 luni): 10 ml/20 kg greutate corporală, la interval de 12 ore.
• Viţei: 5 grame produs dizolvat în 250 ml infuzie de plante, la interval de 12 ore.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Produsul nu trebuie administrat ca atare. Pulberea va fi bine dizolvată în apa de băut/infuzie de plante, înainte de utilizare. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe:
Purcei – 5 zile.
Miei – 5 zile.
Viţei – 7 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la o temperatură mai mică de 25oC.
A se proteja de lumina directă.
A se păstra în loc uscat.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.
Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauții speciale pentru utilizare la animale
Utilizarea produsului trebuie să se facă pe baza testelor de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice locale (la nivel regional, de fermă) cu privire la susceptibilitatea bacteriilor țintă. La utilizarea produsului se vor lua în considerare politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale. Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate în RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la substanțele active și poate scădea eficacitatea tratamentului cu antimicrobiene ca urmare a rezistenței încrucișate.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
A se evita contactul produsului cu ochii și pielea.
Se vor spala mâinile imediat după utilizare.
În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la una dintre substanțele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta.
Trebuie luate măsuri de precauție pentru a se evita expunerea, atunci când se manipulează produsul în vederea preparării soluției medicamentate. Se va purta echipament de protecție personal care constă în mască de praf, ochelari și mănuși de protecție.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE:
Nu este cazul.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ȘI ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Oxitetraciclina acționează antagonic cu penicilina. Este inactivată de lactatul de sodiu, oxacilina, prometazina.
Neomicina administrată oral împreună cu penicilina V determină o slabă absorție a penicilinei. Deși numai cantități mici de neomicină se absorb după administrarea orală, utilizarea simultană de alte medicamente ototoxice sau nefrotoxice trebuie să se facă cu prudență.
Neomicina sulfat nu se administrează împreună cu streptomicina, kanamicina, gentamicina, colistinul pentru că acestea măresc toxicitatea neomicinei asupra rinichilor. De asemenea nu se asociază cu anestezicele deoarece pot produce bloc neuromuscular.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Supradozarea tetraciclinelor determină apariția dismicrobismului intestinal, a nefrotoxicității, sau a efectelor negative asupra calcificării. Din cauza slabei absorții a neomicinei, supradozarea trebuie evitată. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂȚI:
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR:
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

 
Pungi din polipropilenă multistrat x 50 g, x 100 g, x 200 g, x 500 g, x 1 kg şi saci din LDPE/hârtie x 5 kg, x 10 kg, x 25 kg produs.
 
 

Alte produse

TILOZINA FP PULBERE

TILOZINA FP PULBERE

SPECII ŢINTĂ: Viţei, porcine, găini (pui broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare), curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat în profilaxia

citeste mai mult

OXITETRACICLINA FP 20% RETARD

OXITETRACICLINA FP 20% RETARD

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine şi suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor gastrointestinale, pulmonare, genitale, pododermite

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image