NEOTYL

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul mastitelor (mamitelor) cu exprimare clinică (acute, subacute şi cronice) în perioada de lactaţie, cât şi a mastitelor subclinice din perioada repausului mamar.

COMPOZIŢIE:
Fiecare seringă de 10 g conţine:
Substanţe active:
Neomicină (sub formă sulfat)...............................................100 mg
Tilozină (sub formă tartrat)...................................................250 mg
Prednisolon............................................................................10 mg
Vitamina A palmitat.........................................................10.000 U.I.
Excipienţi:
Alcool benzilic.........................................................................90 mg
Butilhidroxianisol....................................................................1,8 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Se va evita tratamentul animalelor alergice la neomicină sau tilozină sau a celor cu disfuncţii hepatice.

REACŢII ADVERSE
Posibile reacţii alergice, locale sau sistemice. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medical veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează intramamar, după mulgerea completă şi igienizare (spălare, aseptizare) a sfertului mamar afectat. Doza este de 10 g produs (o seringă)/sfert afectat/zi. Durata tratamentului este de 3 – 5 zile în funcţie de evoluţia clinică a bolii.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Înainte de administrarea intramamară a produsului, ugerul trebuie muls complet iar mameloanele şi ugerul trebuie spălate cu apă caldă şi dezinfectate. Se va avea grijă ca la îndepărtarea murdăriei de pe uger să nu se atingă vârful mameloanelor. După spălare se usucă toată suprafaţa cu grijă şi fiecare mamelon se şterge cu câte o lavetă de bumbac îmbibat cu o soluţie antiseptică.
Vârful seringii trebuie introdus în mamelon suficient de adânc, dar nu total, pentru a nu răni pereţii canalul galactofor, iar conţinutul seringii trebuie injectat în fiecare canal în timp ce mamelonul este ţinut ferm. După inoculare se face un masaj uşor pentru o bună distribuţie a produsului la nivelul ugerului.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: 7 zile.
Lapte: 3 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25oC. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 1 an.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
A se aduce seringa la temperatura corpului înainte de administrare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.
Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din SPC poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la substanţele active şi poate duce la scăderea eficacităţii tratamentelor ca urmare a rezistenţei încrucişate. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se spăla mâinile şi orice alte părţi ale corpului care au intrat în contact cu produsul. A se evita contactul cu ochii. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE:
NEOTYL este indicat pentru tratamentul mastitelor la vaci în perioada de lactaţie şi în repaus.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Dacă apar fenomene alergice, ţinând seama de posibilitatea unor reacţii încrucişate, se vor evita în tratamentul unor eventuale infecţii ulterioare: kanamicina, streptomicina şi gentamicina.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
La supradozare rareori pot apare reacţii adverse, respectiv reacţii alergice.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Sunt incompatibile cu neomicina următoarele medicamente: amfotericina B, ampicilina, carbenicilina disodică, sodiu cefalozin, sodiu cefalotin, sodiu fosfat, dexametazona sodică, meticilina sodică, oxacilina sodică, oxitetraciclină HCl, penicilină G, tetraciclină HCl, vitamina B în complex cu vitamina C. De asemenea este demonstrată in vitro inactivarea antibioticelor aminoglicozidice de către antibioticele beta-lactamice.
Prednisolonul este incompatibil cu: gluconatul de calciu, dimenhydrinate, metrotexat de sodiu, polimixin B sulfat, promazin HCl.
Interacţiunile tartratului de tilozină cu alte medicamente nu sunt cunoscute. Se sugerează că pot scădea nivelul sanguin al glicozidelor digitale.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Septembrie 2015

 
Seringi din polipropilenă cu alonjă şi dop x 10 g unguent.
Cutie de carton cu 50 seringi x 10 g unguent.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GENTOCIN DOSER

GENTOCIN DOSER

SPECII ŢINTĂ: Purcei în primele 15 zile de viaţă.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: GENTOCIN–DOSER soluţie orală se administrează la purcei în primele 15 zile de viaţă

citeste mai mult

LINCOMICINA FP 60%

LINCOMICINA FP 60%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul afecţiunilor determinate de germeni sensibili la lincomicină, astfel:

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image