NEOMICINA FP 40%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: NEOMICINA FP 40% este recomandată la suine și broileri în tratamentul enteritelor bacteriene produse de germeni Gram–negativi sensibili la neomicină.

COMPOZIŢIE:
1 g pulbere conţine:
Neomicină sulfat...........................……………….………..……….400 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează cu 3 zile înainte şi după vaccinări cu vaccinuri bacteriene vii. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient.

REACŢII ADVERSE:
Nu s-au semnalat. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
NEOMICINA FP 40% se administrează pe cale orală, individual sau colectiv în apa de băut timp de 5 – 8 zile consecutiv, dozele fiind diferite în funcţie de specie, vârsta animalelor, greutate corporală, stare fiziologică.
Suine: doza recomandată este de 20 – 40 mg neomicină sulfat/kg greutate corporală/zi, respectiv 50 – 100 mg NEOMICINĂ FP 40%/kg greutate corporală/zi.
În apa de băut:
–1050g NEOMICINĂ FP 40%/1000 l apă de băut–pentru purcei şi tineret cu greutatea de 10–50 kg.
– 1350 g NEOMICINĂ FP 40%/1000 l apă de băut– pentru tineret şi porci la îngrăşat cu greutatea de 51 – 100 kg.
– 1700 g NEOMICINĂ FP 40%/1000 l apă de băut– pentru vieri şi scroafe.
– 800 g NEOMICINĂ FP 40%/1000 l apă de băut– pentru scroafe în lactaţie.
Broileri: doza recomandată este de 20 – 40 mg neomicină sulfat/kg greutate corporală/zi, respectiv 50 – 100 mg NEOMICINĂ FP 40%/kg greutate corporală/zi.
În apa de băut:
– 260 g NEOMICINĂ FP 40%/1000 l apă de băut– pentru broileri până în 14 zile.
– 500 g NEOMICINĂ FP 40%/1000 l apă de băut– pentru broileri de 15 – 28 zile.
– 620 g NEOMICINĂ FP 40%/1000 l apă de băut– pentru broileri de 29 – 35 zile.
Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pe durata tratamentului animalele trebuie sa bea numai apă medicamentată.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: suine – 4 zile; broileri – 3 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumină directă. A se păstra în ambalajul bine închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. A se păstra în loc uscat. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări special pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate. Utilizarea produsului in afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la substanţa activă şi poate determina scăderea eficacităţii tratamentelor ca urmare a rezistenţei încrucişate. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci când se utilizează produsul.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea de către persoana care administrează produsul. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Neomicina administrată oral împreună cu penicilina V şi vitamina K determină o slabă absorbţie a penicilinei şi diminuează absorbţia vitaminei K, potenţând în acest fel acţiunea anticoagulantelor. De asemenea neomicina diminuează absorbţia metotrexatului, mărind excreţia pe cale intestinală, micşorând în acelaşi timp excreţia urinară ca urmare a reducerii metabolismului acestuia. Administrată concomitent cu dimenhidrinatul, acesta maschează simptomele incipiente de ototoxicitate induse de neomicină. Nu se va asocia cu streptomicina, kanamicina, gentamicina, colistin sau alte antibiotice care pot adăuga toxicitatea lor celei a sulfatului de neomicină (lezare renală şi lezare nervoasă).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absenţa studiilor de incompatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Dimensiuni de ambalaj: Produsul este ambalat în pungi din polipropilenă multistrat cu 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg şi saci din LDPE/hârtie care conţin 5 kg, 10 kg şi 20 kg.
Bax-uri din PE cu câte: 50 pungi x 5 g, 50 pungi x 10 g, 50 pungi x 20 g, 15 pungi x 50 g, 15 pungi x 100 g, 15 pungi x 500 g, 3 pungi x 1 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP 5% SOL INJ

ENROFLOXACINA FP 5% SOL INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine (vitei), ovine, caprine, porci, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Viței
Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de

citeste mai mult

COLISTIN SULFAT FP

COLISTIN SULFAT FP

SPECII ŢINTĂ: Porcine (scroafe), miei, găini (găini ouatoare, tineret de inlocuire) și curci.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul COLISTIN SULFAT FP – soluţie

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image