Logo Farmavet

NEOMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline de agrement, bovine (viţei), ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), păsări (găini ouătoare şi pui broileri), câini, pisici, nurci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul NEOMICINĂ SULFAT FP 10% pulbere orală de uz veterinar se recomandă în tratamentul enteritelor bacteriene produse de bacterii sensibile la neomicină la cabaline de agrement, bovine (viţei), ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), păsări (găini ouătoare şi pui broileri), câini, pisici şi nurci.

COMPOZIŢIE:
1 g pulbere conţine:
Substanță activă: Neomicină (sub formă de sulfat)………...100 mg
Excipient: Lactoză monohidrat q.s.ad.......................................1 g
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează cu 3 zile înainte şi după vaccinări cu vaccinuri bacteriene vii. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient.

REACŢII ADVERSE:
Nu s-au semnalat. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează pe cale orală, individual sau colectiv (în furaje sau în apa de băut), în doze diferite în funcţie de afecţiune, specie şi categoria de animal.
-Cabaline de agrement, bovine (viţei), ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), câini, pisici, nurci: 70 – 210 mg pulbere NEOMICINĂ SULFAT FP 10% (7 – 21 mg substanţă activă)/kg greutate corporală/zi, timp de 14 zile (în funcţie de evoluţia bolii).
-Păsări (găini ouătoare şi pui broileri):
70 – 210 mg pulbere NEOMICINĂ SULFAT FP 10% (7 – 21 mg substanţă activă)/kg greutate corporală/zi, timp de 3 – 5 zile.
În apă potabilă: se estimează greutatea animalelor/păsărilor (în kg) şi se calculează necesarul pentru o zi, care se adaugă în cantitatea de apă destinată a fi consumată în 12 – 24 ore: 2 g pulbere NEOMICINĂ SULFAT FP 10%/10 kg greutate corporală.
În furaj: 2 kg pulbere NEOMICINĂ SULFAT FP 10%/tona de furaj.
Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Produsul nu trebuie administrat ca atare. Pentru tratamentul în grup se recomandă calcularea corectă a greutăţii vii totale şi a dozelor care trebuie administrate, precum şi asigurarea unei bune omogenizări. Apa medicamentată trebuie consumată în totalitate în ziua preparării.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: viţei, miei, iezi – 5 zile, purcei – 4 zile, găini ouătoare, pui broileri – 3 zile.
Ouă: 0 zile.
Nu se utilizează la cabalinele destinate consumului uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură sub 25oC. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumină directă. A se păstra în ambalajul bine închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. A se păstra în loc uscat. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani de la data fabricaţiei. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore. Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 7 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Apa medicamentată trebuie consumată în totalitate în ziua preparării. Produsul nu trebuie administrat ca atare. La tratamentul în masă, prin administrarea produsului în furaje sau apă de băut, se recomandă prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corespunzătoare. În cazul utilizării produsului se recomandă recoltarea de probe bacteriologice şi efectuarea de analize de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave. Atunci când se utilizează produsul trebuie să se ţină cont de politicile antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea de către persoana care administrează produsul. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Neomicina administrată oral împreună cu penicilina V şi vitamina K determină o slabă absorbţie a penicilinei şi diminuează absorbţia vitaminei K, potenţând în acest fel acţiunea anticoagulantelor. De asemenea neomicina diminuează absorbţia metotrexatului, mărind excreţia pe cale intestinală, micşorând în acelaşi timp excreţia urinară ca urmare a reducerii metabolismului acestuia. Administrată concomitent cu dimenhidrinatul, acesta maschează simptomele incipiente de ototoxicitate induse de neomicină. Asocierea cu streptomicina, kanamicina, gentamicina, paramomicina şi colistina, care adaugă toxicitatea lor celei a sulfatului de neomicină, poate conduce la lezare renală. Asocierea cu substanţe anestezice poate produce blocaj neuromuscular.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Din cauza slabei absorbţii a neomicinei trebuie evitată supradozarea.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Neomicina sulfat nu se administrează împreună cu streptomicina, kanamicina, gentamicina şi colistina pentru că acestea măresc toxicitatea neomicinei asupra rinichilor. Deasemenea nu se asociază cu substanțe anestezice deoarece pot produce bloc neuromuscular.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. . Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului

ALTE INFORMAŢII:
Neomicina este un antibiotic aminoglicozidic bactericid utilizat împotriva celor mai importante bacterii intestinale patogene Gram–negative şi Gram–pozitive (Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Brucella abortus, Staphylococcus albus, etc). Neomicina acţionează la nivelul întregului tub digestiv datorită absorbţiei reduse şi rămâne activă în intestine în prezenţa hranei, a fermenţilor digestivi, a ţesuturilor necrozate, precum şi la diferite valori ale pH-ului.

 
Produsul este condiționat în pungi de polipropilenă multistrat care conţin 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg şi saci din PE/hârtie care conţin 5 kg, 10 kg şi 20 kg produs.
 
 

Alte produse

TILOZINA FP INJ

TILOZINA FP INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici, găini adulte.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul infecţiilor aparatului

citeste mai mult

NEOMICINA FP 40%

NEOMICINA FP 40%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: NEOMICINA FP 40% este recomandată la suine și broileri în tratamentul enteritelor bacteriene produse de

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.