Logo Farmavet
CYPER - VET 10%

CYPER - VET 10%

FORMA FARMACEUTICĂ: concentrat emulsionabil

SPECII ȚINTĂ: Bovine, Ovine, Câini

INDICAȚII:

CYPER-VET se recomandă la

Bovine: în tratamentul scabiei produsă de Sarcoptes spp.

Ovine: în tratamentul scabiei produse de Psoroptes spp.

Câini: în tratamentul ectoparazitozelor produse de acarieni (Psoroptes spp., Sarcoptes spp., Chorioptes spp.) a demodeciei și în tratamentul infestațiilor cu căpușe, păduchi, purici.

COMPOZIȚIE:

1 ml concentrat emulsionabil conține:

Substanță activă
α Cypermetrină…….…....…...............................……100 mg
Excipienți: Alcool izopropilic, Glicerolformal, Alchilbenzensulfonat, Trietanolamina

CONTRAINDICAȚII:

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se tratează animalele bolnave, slabe, epuizate sau însetate.

Nu se efectuează tratamente pe timp ploios.

Se va evita contactul direct atât cu produsul concentrat cât și cu soluția diluată.

Nu se va administra la animalele cu leziuni cutanate.

REACȚII ADVERSE:

Rareori se poate observa somnolență la o oră după tratament.

Dacă observați reacții adverse grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se utilizează soluția obținută prin diluarea concentratului emulsionabil CYPER-VET cu apă, în ziua aplicării acesteia.

Se administrează prin pulverizări, îmbăieri generale sau tratamente locale

Bovine:

- Scabie - pulverizare pe tot corpul cu o soluție preparată din 1l CYPER-VET in 1000 l apă (100ppm cypermetrină).

- Scabie - tratament local cu o soluție preparată din 1 l CYPER-VET in 200 l apă (500ppm cypermetrină)

Ovine:

- Scabie - îmbăiere generală, umplerea inițială a băii 1 l CYPER-VET la 1000 l apă (100ppm cypermetrină)

- Recompletări ale soluției din baie – 1 l CYPER-VET la 800 l apă.

- Scabie (tratament local numai in sezonul rece) – 1 l CYPER-VET la 200 l apă ( 500ppm cypermetrină)

Bovine, ovine:

- Pentru scabie se fac două tratamente la interval de 10-14 zile.

Câini:

- Tratamentul se efectuează prin pulverizări generale sau tratamente locale (pensulații)

- Pulverizări - ectorapazitoze produse de căpușe, păduchi și purici – 1 ml la 1 l apă, două aplicări la interval de 7 zile,

- Tratamente locale (pensulații) - râie sarcoptică, demodecie, 12,5 ml la 1 l apă. Tratamentul se repeta la 10-14 zile.

OBSERVAȚII:

La îmbăiere pentru obținerea unei soluții omogene de CYPER-VET se procedează astfel – se prepară o soluție din soluția concentrată de CYPER-VET în amestec cu o cantitate de apă cel puțin egală, după care se introduce în bazinul de îmbăiere, completându-se cu cantitatea de apă necesară.

Pentru a menține concentrația corectă in baie, se completează soluția când nivelul volumului a scăzut cu 10%.

Concomitent cu tratamentul cu CYPER-VET recomandăm :

- Administrarea de imunostimulatoare si hepatoprotectoare la câinii cu scabie generalizată

- Îndepărtarea crustelor înainte de aplicarea tratamentului

- Efectuarea de examene bacteriologice și micologice pentru un diagnostic diferențiat.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Când se execută pulverizarea, se va prepara o cantitate suficientă de soluție,

pentru asigurarea unei umectări complete a animalului.

Pentru a preveni transmiterea ectoparazitozelor este important să se trateze întreg efectivul de animale.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Bovine, ovine:

- Carne și organe – 3 zile

- Lapte – 6 ore

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 250C.

A se proteja de lumina directă.

A se proteja de lumina directă, surse de căldură și foc.

Produsul se păstrează in ambalajul original.

PRODUSUL CONCENTRAT ESTE INFLAMABIL.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar 12 luni.

Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor max. 24 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Câinii trebuie împiedicați să se lingă cel puțin 30 minute după tratament.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Câinii sub vârsta de 4 săptămâni după tratament se țin sub observație.

Soluția se utilizează doar în ziua preparării.

Animalele trebuie să fie cufundate complet de 1-3 ori (inclusiv capul), iar timpul de

îmbaiere să fie cel puțin 1 minut.

Dacă în interval de 24 de ore după tratament sunt ploi puternice, se poate repeta

operațiunea.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se purta echipament de protecție corespunzător.

Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

A se evita contactul cu pielea și ochii.

În caz de contact cu ochii, se spălați imediat cu multă apă și se consultă medicul.

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul administrării.

Spălați bine mâinile după administrarea produsului.

A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe

termen lung asupra mediului acvatic.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele

produsului trebuie să evite contactul cu acesta.

În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În cazul supradozării pot apărea reacții ca salivație abundentă, tremurături și convulsii.

Toxicitate – grupa de toxicitate III

Antidot – nu se cunoaște un antidot specific. În caz de intoxicație se instituie tratament simptomatic cu anticonvulsivante de tip diazepam. Nu se va administra lapte sau alimente cu grăsimi, întrucât acestea pot mări absorbția cypermetrinei.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Produsul este toxic pentru albine și pești.

CYPER - VET – concentrat  emulsionabil nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacon de sticlă tip III x 20 ml

Flacon  de polietilenă tip COEX, PET x 50 ml, x 100 ml, 1 l, 5 l

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.