Logo Farmavet
DEXAMETAZONA FP

DEXAMETAZONA FP

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție injectabilă

SPECII ȚINTĂ: Cabaline, Bovine, Suine, Caprine, Câini, Pisici

INDICAȚII:

La cabaline, bovine, suine, caprine, câini și pisici în:

- stări de stres, stări de  șoc toxic , hemoragic,  traumatic,  cardiovascular, septic (terapie i.v.), mioglobinurii;
- procese inflamatorii: miozite, distrofii musculare, colagenoze, boli reumatice, hepatite acute și cronice,  dermatite, limfangite, laminite  (nu la cai);
- artrite, poliartrite, periartrite, bursite, tenosinovite;
- reacții alergice: eczeme, dermatite, urticarii, conjunctivite și rinite alergice, astm, emfizem, edeme, fotosensibilizări, alergii alimentare și medicamentoase;
- cetonemie la vaci (datorită acțiunii glucogenice);
- inhibarea reacțiilor de rejecție a grefelor (datorită efectului imunosupresor).
 
În caz de infecții bacteriene administrarea hormonilor  glucocorticoizi se asociază cu chimioterapie sau antibioterapie.

COMPOZIȚIE:

1 ml soluție injectabilă conține:

Substanță activă:

Dexametazona (sub formă fosfat disodic)……………..2 mg

Excipienți:

Alcool benzilic...............................................................10 mg

Citrat de sodiu, Sulfit de sodiu, Hidroxid de sodiu sau acid clorhidric, Apă pentru preparate injectabile.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se utilizează în ultima perioadă de gestației (poate provoca avort).

Nu se administrează la animalele cu  diabet zaharat, osteoporoză, disfuncții cardiovasculare, infecții virale și afecțiuni renale grave.          

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE:

Scăderea producției de lapte, ulcerații gastrointestinale, hiperglicemie, glicozurie, diaree, polidipsie, poliurie, osteoporoză, atrofie musculară.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează s.c., i.m., i.v. și intraarticular sau periarticular:

Cabaline, bovine: 5-15 ml produs/animal (0,02 – 0,06 mg dexametazona /kg g.c.) administrat s.c., i.m., i.v.

Viței, mânji, capre, suine: 1-2,5 ml produs/animal (0,02 – 0,05 mg dexametazona /kg g.c.) administrat s.c., i.m., i.v.

Pisici, câini: 0,1-1ml produs/animal (0,02 – 0,2 mg dexametazona /kg g.c.) administrat s.c., i.m., i.v.

Intraarticular:

- animale mari (cabaline, bovine, caprine, suine): 1-5 ml produs/animal

- animale mici(câini, pisici): 0,1-2,5 ml produs/animal

Pentru administrare intraarticulară se extrage aseptic, în prealabil, o cantitate de lichid sinovial egală cu volumul de soluție injectată.

Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat la interval de 24 – 48 ore.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

În cazul bolilor infecțioase, corticoterapia trebuie însoțită obligatoriu de un  tratament cu antibiotice.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne și organe : cabaline, bovine, caprine, suine :  28 zile

Lapte : 7 zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 250C.

A se  proteja de lumină.

A se feri de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

În cazul bolilor infecțioase, corticoterapia trebuie însoțită obligatoriu de un tratament cu antibiotice.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de auto-injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Produsul nu trebuie administrat de femele însărcinate.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se utilizează în ultima perioadă de gestației (poate provoca avort).

Dexametazona poate inhiba lactația.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Datorită faptului că produsul are efect imunosupresor puternic nu se recomandă efectuarea de vaccinări  în perioada de tratament.

A se evita administrarea concomitentă cu barbituricele și antihistaminicele.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Tratamentul îndelungat și dozele mărite pot provoca insuficiență suprarenală și scăderea imunității.

Supradozarea poate provoca somnolență și letargie la cai.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizare unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din sticlă sau polipropilenă, brune de 10 ml,  20 ml, 50 ml, 100 ml și 250 ml prevăzute cu dop de cauciuc și capsulă de metal sau fiole de 1 ml, 2 ml, 5 ml soluție.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.