Logo Farmavet
ENROFLOXACINĂ FP 40%

ENROFLOXACINĂ FP 40%

FORMA FARMACEUTICĂ: premix pentru furaj medicamentat

SPECII ȚINTĂ: Porcine, Pui de găină (broileri)

INDICAȚII:

Tratamentul curativ al infecţiilor primare sau secundare produse de micoplasme, germeni Gram–pozitivi și Gram–negativi sensibili la enrofloxacina:

  • Porcine: anaerobioză, salmoneloză, pasteureloză, pneumonie enzootică.
  • Pui de găină (broileri): colibaciloză, pasteureloză, salmoneloză, stafilococii, micoplasmoză.

COMPOZIȚIE:

1 g produs conține:

Substanță activă:
Enrofloxacină………………………..………….….....................400 mg

Excipienți: Amidon de porumb.

REACȚII ADVERSE:

Pot apărea pasager anorexie, vomă, diaree, convulsii.

Se mai pot întâlni erupții cutanate, febră sau leucopenie, trombopenie și anemie hemolitică.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în această etichetă sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează pe cale orală, încorporat în furajul concentrat, individual sau în masă, în doze diferite, în funcție de afecțiune, specia și categoria de animal.

Dozele recomandate sunt următoarele:

-           Porcine: doza este de 5 mg substanță activă/kg greutate corporală (12,5 mg produs/ kg greutate corporală/ zi). În funcție de cantitatea de furaj consumată pe zi de animal, ținând cont de categoria de greutate, se recomandă următoarele doze:

Categoria de greutate (Kg)

                                            

Necesarul zilnic de furaj combinat (kg)

ENROFLOXACINA FP 40% (g/tonă furaj)

10-20

0,7

270

21-40

1,4

270

41-60

2,2

285

61-80

2,7

325

81-100

3,0

375

Scroafe în lactație

5,5

320

Scroafe/ scrofițe înainte și după montă

3,2

510

Vieri

3,0

625

Tratamentul durează 3 – 5 zile.

-           Pui de găină (broileri): doza este de 10 – 15 mg substanță activă/ kg greutate corporală/ zi (25 – 38 mg produs/ kg greutate corporală/ zi).

În funcție de cantitatea de furaj consumată pe zi de broileri, ținând cont de categoria de vârstă, se recomandă următoarele doze:

Categoria de vârstă (zile)

ENROFLOXACINA FP 40% (g/tonă furaj)

0 - 14

180

15 - 28

360

29 - 40

440

Tratamentul durează 3 – 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

La administrare, pentru o bună dozare a substanței active, se va face un preamestec care se va încorpora în nutrețul concentrat.

Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne și organe:

Porcine: 4 zile.

Pui de găină (broileri):  4 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°c.

A se feri de îngheț.

A se proteja de lumină directă.

A se păstra în loc uscat.

A se păstra în ambalajul original, bine închis.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării produsului marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 7 zile.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice care au răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene.

Ori de câte ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate spori eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la enrofloxacină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

A se evita contactul cu ochii si pielea.

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea echipamentului de protecție.

În timpul administrării produsului nu se va bea, mânca sau fuma.

În cazul contactului accidental cu pilea sau ochii, clătiți cu multă apă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează în timpul gestației și lactației decât după efectuarea balanței beneficiu/ risc de către medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Administrarea de antiacide împiedică absorbția enrofloxacinei. Are acțiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele și antiinflamatoarele nesteroide.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Supradozarea poate produce simptome digestive cum ar fi voma și diareea. O altă urmare a supradozării poate fi hemoliza. Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Animalele tratate vor fi ținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile acestora se vor colecta și NU se vor utiliza la fertilizarea solului.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Ambalaj primar

Pungi din polipropilenă multistrat x 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg și saci din LDPE/hârtie x 5 kg, 10 kg și 20 kg.

Ambalaj secundar

Cutie din carton cu 2 saci x5 kg.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.