Logo Farmavet
ENROFLOXACINĂ FP 10%

ENROFLOXACINĂ FP 10%

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție injectabilă

SPECII ȚINTĂ: Bovine, Ovine, Caprine, Porci

COMPOZIȚIE:

1 ml soluție injectabilă conține:

Substanța activă

Enrofloxacină ……………………......…………………… 100 mg

Excipienți: Alcool n-butilic, hidroxid de potasiu, apă pentru preparate injectabile

INDICAȚII:

Bovine:

Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica și Mycoplasma spp..

Tratamentul mamitelor acute severe determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul artritei asociate cu micoplasmoză acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis la bovine cu vârsta mai mică de 2 ani.

Ovine:

Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale

Escherichia coli.

Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus și Escherichia coli.

Caprine:

Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica și Mycoplasma spp..

Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale

Escherichia coli.

Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus și Escherichia coli.

Porci:

Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. și Actinobacillus pleuropneumoniae.

Tratamentul infecțiilor tractului urinar determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul sindromului de disgalaxie post-partum, PDS (sindromul MMA) determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli și Klebsiella spp..

Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale

Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

REACȚII ADVERSE:

Cu excepția potențialelor tulburări articulare la nivelul cartilajelor de creștere la animale imature, reacțiile adverse sunt relativ rare. Pot apare edeme tranzitorii la locul de inoculare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Administrare intravenoasa, subcutanată sau intramusculară.

Injecțiile repetate trebuie efectuate la diferite locuri de injectare.

Bovine :

5 mg enrofloxacină/kg greutate corporal care corespunde la 1 ml/20 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 3 – 5 zile.

Artrita asociată cu micoplasmoză acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis la bovine cu vârsta mai mică de 2 ani: 5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/20 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 5 zile.

Produsul poate fi administrat prin injecție intravenoasa lenta sau subcutanat.

Mamita acută determinată de Escherichia coli: 5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/20 kg greutate corporală, prin injectare intravenoasa lenta o dată pe zi timp de două zile consecutive.

O a doua doză poate fi administrată pe cale subcutanată. În acest caz, se aplică timpul de așteptare după injectarea subcutanată.

Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 10 ml la un singur loc de injectare subcutanată.

Ovine și caprine :

5 mg enrofloxacină / kg greutate corporal, care corespunde la 1 ml/20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare subcutanată, timp de 3 zile.

Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 6 ml la un singur loc de injectare subcutanată.

Porci:

2,5 mg enrofloxacină / kg greutate corporal, care corespunde la 0,5 ml/20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile.

Infecții ale tractului digestiv sau septicemie determinate de Escherichia coli : 5 mg enrofloxacină / kg de greutate corporală, care corespunde la 1 ml/20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile.

La porci, injectarea trebuie efectuată în gât la baza urechii.

Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 3 ml la un singur loc de injectare intramusculară.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală ( g.c. ) ar trebui să fie determinată cât mai precis posibil pentru a se evita subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Bovine:        

- După injecție intravenoasa:        

- Carne si organe: 5 zile

- Lapte: 3 zile

- După injecție subcutanată:         

- Carne și organe: 12 zile.

- Lapte: 4 zile.

Ovine:

- Carne și organe: 4 zile.

- Lapte: 3 zile.

Caprine:

- Carne și organe: 6 zile.

- Lapte: 4 zile.

Porci:

- Carne și organe: 13 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

A se păstra la o temperatură mai mică de 25 OC.

A se proteja de lumină directă și îngheț.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Modificări degenerative ale cartilajului articular au fost observate la vițeii tratați oral cu 30 mg enrofloxacină / kg greutate corporală timp de 14 zile.

Utilizarea enrofloxacinei la miei în creștere la doza recomandată timp de 15 zile a provocat modificări histologice ale cartilajului articular, care nu sunt asociate la semne clinice.

La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice cu răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene.

Ori de cate ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate in RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de autoinjectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Administrarea de antacide împiedică absorbția enrofloxacinei.

Are acțiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Datorită toxicității scăzute a enrofloxacinei pericolul supradozării este minim. Totuși, uneori pot să apară simptome de anorexie și vomă.

Nu există un antidot specific pentru tratamentul supradozării. Tratamentul este simptomatic.

Incompatibilități:

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din sticlă brună tip I care conțin 10 ml, 20 ml, 50 ml și 100 ml

Flacoane din sticlă brună tip II care conțin 250 ml, 500 ml

Flacoane din PP natur x 250 ml, 500 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.