Logo Farmavet
COLISTIN SULFAT FP 50%

COLISTIN SULFAT FP 50%

FORMA FARMACEUTICĂ: Pulbere hidrosolubilă

SPECII ȚINTĂ: Viței, Purcei, Miei, Iezi, Iepuri, Păsări (găini, curci, rațe, gâște, porumbei, prepelițe, fazani, bibilici)

INDICAȚII:

Produsul este indicat la viței, purcei, miei, iezi, iepuri, păsări (găini, curci, rațe, gâște, porumbei, prepelițe, fazani, bibilici) în tratamentul si metafilaxia bolilor infecțioase cauzate de bacterii E.Coli neinvazive susceptibile la colistin.

Înainte de tratamentul metafilactic trebuie stabilită prezența bolii în efectiv.

COMPOZIȚIE:

1 g pulbere conține:

Substanța activă:
Colistin sulfat……………....…..…..….... 0,5 g (echivalent cu 10.000.000 UI)

Excipienți: Lactoză monohidrat

REACȚII ADVERSE:

Dacă produsul este administrat animalelor cu insuficiențe renale grave, iar tratamentul se prelungește peste perioada recomandată (3 – 6 zile), poate să apară risc de nefrotoxicitate.

Dacă observați orice reacție adversă chiar și cele care nu sunt deja incluse în această eticheta sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează pe cale orală, individual sau masal.

La viței, purcei sugari, miei, iezi și iepuri  produsul se administrează diluat în apa de băut, infuzie de plante sau lapte, în doza de 0,9 – 1,2 g  pulbere / 100 kg greutate corporală / zi ( 4,5 - 6 mg colistin sulfat/ kg g.c. respectiv 100.000 UI/kg g.c.), timp de 3 – 6 zile.

La păsări (găini, curci, rațe, gâște, porumbei, prepelițe, fazani, bibilici) se administrează  diluat în apa de băut, în doza de 9 - 12 g pulbere / 100 litri / zi ( 4,5 – 6 mg colistin sulfat/kg g.c. respectiv 100.000 UI/kg g.c.), timp de 3 – 6 zile.

La tineretul porcin se administrează în apa de băut în cantitate de 140 g /1000 l apa ( 5 mg colistin sulfat/ kg g.c. respectiv 100.000 UI/ kg g.c.), timp de  5 – 7 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Produsul trebuie bine diluat  în apa de băut  pentru a se realiza o dispersare cât mai  uniformă a acestuia.

Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie să consume numai apa medicamentată.

Apa de băut medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

Pentru asigurarea unei doze corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de cate ori este posibil pentru a evita subdozarea.

Durata de tratament nu trebuie să depășească 7 zile.

Durata de tratament trebuie limitată la timpul minim necesar pentru tratarea bolii.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne și organe: zero zile

Ouă: zero zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se  lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura mai mică de 250c.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe ambalaj.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 24 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Colistinul exercită o acțiune dependentă de concentrație împotriva bacteriilor gram-negative. În urma administrării orale se obțin concentrații mari la nivelul tractului gastrointestinal, adică locul vizat, din cauza absorbției insuficiente a substanței. Acești factori indică faptul că nu se recomandă o durată de tratament mai lungă decât cea indicată în posologie, care să ducă la o expunere inutilă.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A nu se utiliza colistinul ca înlocuitor pentru bunele practici de gestionare.

Colistinul este un medicament de ultimă instanță în medicina umană pentru tratamentul infecţiilor cauzate de anumite bacterii multirezistente. Pentru a reduce la minimum orice risc potențial asociat cu utilizarea pe scară largă a colistinului, utilizarea acestuia trebuie restrânsă la tratamentul sau la tratamentul și metafilaxia bolilor și nu trebuie utilizată pentru profilaxie.

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea

testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la susceptibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalentei rezistenței la colistină și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistența încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate in considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se spăla mâinile imediat după utilizare.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

În caz de ingerare accidentala a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului și eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscuta la unul dintre componentele produsului, trebuie sa evite contactul cu acesta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Se va evita administrarea concomitentă cu alte medicamente  care conțin ioni metalici bivalenți (ex. săruri de calciu sau magneziu).

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități:

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE:

Ambalaj primar:

Pungi din polipropilenă multistrat cu  5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 500 g , 1 kg și saci din PE/hârtie cu 5 kg, 10 kg.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton x 24 pungi x 5 g.

Cutie de carton x  24 pungi x 10 g.

Cutie de carton x 2 saci x 5 kg

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.