Logo Farmavet
C.T.P 12

C.T.P 12

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție injectabilă

SPECII ȚINTĂ: Câini, Pisici

INDICAȚII:

C.T.P. 12 este indicat la câini și pisici în tratamentul infecțiilor locale și sistemice cauzate de germeni sensibili la cloramfenicol și tilozină:

- infecții ale aparatului digestiv (enterite, peritonite), ale aparatului respirator (pneumonii, bronhopneumonii, pleurezii), ale aparatului genito-urinar (metrite, nefrite, cistite);

- infecții ale pielii și țesuturilor moi;

- septicemii, meningite;

- infecții bacteriene secundare infecțiilor virale;

- infecții bacteriene rezistente la alte antibiotice.

COMPOZIȚIE:

1 ml produs conține:

Substanțe active:

Cloramfenicol...................200 mg

Tilozină tartrat..................55 mg

Prednisolon.......................5 mg

Vitamina B12.....................0,1 mg

Excipienți:

Alcool benzilic...................10 mg

2-Pirolidonă, Alcool etilic, Apă pentru preparate injectabile.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se utilizează  la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează în cazurile de insuficiență hepatică sau renală gravă, la nou născuți în primele zile de viață.

REACȚII ADVERSE:

Rar pot apărea reacții cutanate la locul de injecție care se remit în scurt timp.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse )

- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează intramuscular profund: 0,5 - 1 ml/10 kg greutate corporală/zi. Durata tratamentului este de 3 - 5 zile.

În situații deosebite, la indicația medicului veterinar, se poate administra și la interval de 12 ore.

Pentru a se asigura o dozare corectă, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis pentru a se evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Se vor utiliza precauții de asepsie la administrarea produsului.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C .

A se proteja de lumină solară directă.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

C.T.P. 12 trebuie administrat cu prudență tineretului speciilor țintă, precum și femelelor în perioada de gestație.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice locale privind sensibilitatea bacteriilor țintă. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței bacteriilor rezistente la substanțele active și la scăderea eficientei tratamentului din cauza posibilității de apariție a rezistenței încrucișate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

În caz de auto-injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și  prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Produsul nu se administrează în ultima parte a gestației.

Deoarece cloramfenicolul a fost depistat în probele de lapte în proporție de 50% față de concentrația serică, produsul trebuie administrat cu prudență în perioada de lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Următoarele substanțe pot interacționa cu produsul:

- Glicozidele digitalis - cloramfenicolul și tilozina scad viteza de eliminare a glicozidelor digitalis, ceea ce poate duce Ia acumularea lor in concentrații toxice.

- Eritromicina - eritromicina și cloramfenicolul concurează pentru același ribozom și de aceea ele sunt antagonice.

- Fenobarbital, pentobarbital și primidone

- Cloramfenicolul poate inhiba metabolismul hepatic al acestora.

- Cloramfenicolul prelungește durata anesteziei cu pentobarbital (120% la câini și 260% la pisici).

- Fenobarbitalul poate scădea concentrația plasmatică a cloramfenicolului.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Pisicile sunt mai sensibile decât câinii în cazul supradozării datorită faptului că la pisici timpul de înjumătățire al cloramfenicolului este mai mare.

Efectele în urma supradozării pot fi: lipsa apetitului, stării de vomă, diaree.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Produsul este ambalat în flacoane din sticlă brună tip II/flacoane din PP brună prevăzute cu dop de cauciuc și capac de aluminiu x 10, 20, 50, 100 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.