Logo Farmavet
BISULFIM

BISULFIM

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție orală

SPECII ȚINTĂ: Cabaline, Bovine, Ovine, Suine, Iepuri, Găini (tineret înlocuire, broileri).

INDICAȚII:

Produsul se administrează la cabaline, bovine, ovine, suine, iepuri și găini (tineret înlocuire, broileri) în infecții respiratorii, gastro-intestinale, urogenitale produse de germenii sensibili la sulfadiazină și trimetoprim.

Cele două substanțe active acționează sinergetic asigurând un spectru antibacterian foarte bun, atât asupra  bacteriilor Gram–negative cât și Gram–pozitive: Streptococcus spp., Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, E. coli, Pasteurella spp, Salmonella spp, Bordetella spp, Klebsiella spp, Proteus spp. Acționează eficient și asupra unor  protozoare (Eimeria spp.).

COMPOZITIE:

1 ml conține :

Substanțe active:
Sulfadiazină…………...………………………....200 mg
Trimetoprim……………………………………….40  mg

Excipienți: Polietilenglicol 400, hidroxid de sodiu, apă distilată.

REACŢII ADVERSE:

Uneori pot apărea erupții cutanate (urticarie), iritație gastrică (anorexie, vomă), poliartrite, keratite.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se  administrează pe cale orală, direct sau  în apa de băut, timp de 5 – 7 zile, astfel:

-Bovine, suine, cabaline, ovine,:   5 ml produs / 80 – 100 kg greutate corporala / zi

-Găini (tineret înlocuire, broileri), iepuri: 4 ml produs / 10 l apă de băut/zi

Tratamentul poate fi prelungit în infecții severe până la vindecarea animalelor.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Pentru asigurarea unei doze corespunzătoare se va aprecia corect greutatea animalelor, pentru a se evita subdozarea sau supradozarea.

Se recomandă administrarea unei cantități suficiente de lichide pentru evitarea cristaluriei.

TIMP DE ASTEPTARE:

Carne și organe:

cabaline – 5 zile

bovine, ovine, iepuri – 10 zile

suine – 8 zile

găini (tineret înlocuire, broileri)  – 5 zile

Lapte:  bovine, ovine - 5 zile

Nu este autorizată utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE :  

A nu se lăsa la vederea si  îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 0C.

A nu se refrigera sau congela.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra flaconul bine închis.

A se  proteja de lumină .

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 24 ore

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Datorită variabilității (de timp, geografice) in materie de susceptibilitate a bacteriilor in cazul utilizării produsului, se recomanda recoltarea de probe bacteriologice si efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele  izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din  RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele active și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorita potențialului de rezistenta încrucișata.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale si locale privind produsele antimicrobiene.

Se recomandă administrarea unei cantități suficiente de lichide pentru evitarea cristaluriei.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălați imediat cu multa apă.

A se evita ingestia. În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau în perioada de ouat:

Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestație și lactație.

Produsul nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

A se evita administrarea simultană cu alte sulfamide.

Supradozare:

Nu se vor depăși dozele și perioada de tratament recomandate. Nu există un antidot specific pentru tratamentul supradozării. În caz de supradozare, tratamentul este simptomatic.

Incompatibilități:

Produsul este incompatibil cu procaina, procain benzilpenicilina, anestezicele locale, vitaminele B.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din HDPE, opace cu 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 litru și bidoane cu 5 litri produs.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.