Logo Farmavet
ALDEZIN

ALDEZIN

FORMA DE CONDIȚIONARE: Lichid

CATEGORIA DE UTILIZATORIIndustriali și profesionali

DOMENIUL DE UTILIZARE TP2: Dezinfectante care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.

Aria de aplicare TP2: Dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale, pereților, podelelor și solului din amplasamente private, publice și industriale și din alte amplasamente destinate activităților profesionale, cu excepția domeniului medical.

DOMENIUL DE UTILIZARE TP3: Igienă veterinară.

Aria de aplicare TP3: Dezinfectarea adăposturilor, suprafețelor, utilajelor și mijloacelor de transport în comun, folosite în creșterea, întreținerea, reproducerea, producția, transportul și livrarea animalelor, dezinfectarea suprafețelor din abatoare, piețe agroalimentare și târguri de animale.

DOMENIUL DE UTILIZARE TP4: Produse alimentare și hrană pentru animale.

Aria de aplicare TP4: Dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția, transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei pentru animale (inclusiv apa potabilă) destinate oamenilor și animalelor.

COMPOZIȚIE (TP2/TP3/TP4): Glutaraldehidă (Nr. CAS 111-30-8, Nr. CE 203-856-5) ....18% (m/m);

Clorură de alchil (C12-C16) dimetilbenzil amoniu (Nr. CAS 68424-85-1, Nr. CE 270-325-2) ....5%(m/m);

Clorură de didecildimetil amoniu (Nr. CAS 7173-51-5, Nr. CE 230-525-2) ....5%(m/m); Excipienți q.s.ad. 100 ml.

Eficacitate  TP2

Activitate și metoda de testare

Aplicare

Concentrația

Timp de acțiune

Activitate bactericidă în condiții de murdărie,

conform EN1276:2010.

Dezinfecție bactericidă ,

levuricidă în condiții de murdărie,

conform EN13697:2015.

- suprafețe, materiale, echipamente și mobilier

care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele

alimentare sau cu hrana pentru animale,

pereți, podele si sol.

3 %

60 minute

Activitate virucidă în condiții de murdărie

Poliovirus type 1, Adenovirus type 5

și Murine Norovirus (EN 14476 : 2014 + A2 : 2019)

Activitate inactivare virus în condiții de murdărie,

Coronavirus 229E, conform

EN 14476 : 2014 + A2 : 2019

Activitate levuricidă în condiții de murdărie,

conform EN1650:2013.

50 minute

 

Eficacitate TP3

 

 

 

 

Activitate și metoda de testare

Aplicare

Concentrația

Timp de

acțiune

Activitate bactericidă pe suprafețe

neporoase în conformitate cu EN 14369:2013

- suprafețe neporoase din adăposturi

pentru animale

- mijloace de transport folosite în creșterea , î

ntreținerea, reproducerea , producția,

transportul și livrarea animalelor

- suprafețe neporoase din abatoare,

piețe agroalimentare si târguri de animale

2 %

30 minute

Activitate bactericidă pe suprafețe poroase,

fără acțiune mecanică, în conformitate cu

EN 16437:2014 în condiții de murdărie

- suprafețe poroase  din adăposturi pentru animale

- utilaje și mijloace de transport folosite în creșterea ,

întreținerea, reproducerea , producția,

transportul și livrarea animalelor

- suprafețe poroase din abatoare,

piețe agroalimentare si târguri de animale

2 %

60 minute

Activitate levuricidă, în

conformitate cu  EN16438:2014 și EN 1657

- suprafețe neporoase din adăposturi, abatoare

4 %

120 minute

Activitate virucidă, în conformitate cu EN 14675:2015,

față de Ortomyxoviridae

(inactivează Influenza virus, serotipul H5N1)

- suprafețe din zona veterinara

0,25 %

30 minute

Activitate virucidă, în conformitate cu EN 14675:2015, 1,

față de virusurile Picornaviridae,

genul Aphtovirus, virusul febrei Aftoase – sereotip 0

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor

în băi în care se găsește soluția de Aldezin

5 %

30 minute

Activitate virucidă conform EN 14675:2015

față de virusurile fără pericapsidă

Enterovirus bovine type 1 – activitate virulicidă generală

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor

în băi în care se găsește soluția de Aldezin

8 %

60 minute

Activitate virucidă, în conformitate cu EN 14675:2015, f

ață de virusul Pestei Porcine clasice (Classical Swine Fever virus)

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor

în băi în care se găsește soluția de Aldezin

2 %

30 minute

Activitate virucidă, în conformitate cu EN 14675:2015,

față de virusul Pestei Porcine africane

( African Swine Fever virus)

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor

în băi în care se găsește soluția de Aldezin

1 %

15 minute

Activitate virucidă, în conformitate cu EN 14675:2015, f

ață de virusul Pestei Rumegătoarelor mici

(Peste des Petits Ruminants virus-PPRV)

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor

în băi în care se găsește soluția de Aldezin

2 %

30 minute

Activitate virucidă, în conformitate cu EN 14675:2015,

față de virusul dermatozei nodulare contagioase

(Lumpy Skin Disease virus)

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor

în băi în care se găsește soluția de Aldezin

2 %

30 minute

 

Eficacitate TP4

 

 

 

 

Activitate și metoda de testare

Aplicare

Concentrația

Timp de acțiune

Activitate bactericidă, condiții de murdărie,

Testat conform: EN1276:2010

Activitate bactericidă, levuricidă, condiții de

murdărie EN13697:2015

 

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor în băi

în care se găsește soluția de Aldezin

3 %

60 minute

Activitate levuricidă, condiții de murdărie,

Testat conform EN1650:2013

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor în băi

în care se găsește soluția de Aldezin

3 %

50 minute

Activitate virucidă generală în condiții de murdărie

Poliovirus type 1, Adenovirus type 5 and

Murine Norovirus (EN 14476 : 2014 + A2 : 2019)

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor în băi

în care se găsește soluția de Aldezin

3 %

60 minute

Activitate virucidă in condiții de murdărie, H

uman Coronavirus 229E, conform

EN 14476 : 2014 + A2 : 2019

- prin pulverizare pe suprafețe

sau prin imersarea obiectelor în băi

în care se găsește soluția de Aldezin

3 %

60 minute

 INDICAȚII DE UTILIZARE: Se aplică prin pulverizare pe suprafețe sau imersarea obiectelor în băi cu soluție de Aldezin, după ce se diluează.

DEPOZITARE (TP2/TP3/TP4): La temperatură mai mică de 25°C, ferit de îngheț, în containerele originale, protejate de radiația solară, surse de căldură, în zone uscate și bine ventilate; departe de materiale incompatibile, de hrană și băuturi. Păstrați containerele închise etanș și sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid și se păstrează în poziție verticală pentru a preveni scurgerile. Nu depozitați în containere ne-etichetate.

Condiții privind eliminarea deșeului produsului și a ambalajului: Flacoanele golite de produs nu se reutilizează, eliminarea produsului și a ambalajului se face cu o firmă specializată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pericol

H302-Nociv în caz de înghițire. H312-Nociv în contact cu pielea. H332-Nociv în caz de inhalare. H314-Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H317-Poate provoca o reacție alergică a pielii. H334-Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H400-Foarte toxic pentru mediul acvatic. P260-Nu inspirați vaporii. P305+P315+P352-ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălați cu multă apă și săpun. Consultați imediat medicul. P280-Purtaţi mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P309+P311- ÎN CAZ DE EXPUNERE sau dacă nu vă simțiți bine: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P271-A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P501-Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările locale în vigoare. P273-Evitaţi dispersarea în mediu. P391 – Colectați scurgerile de produs.

Aviz Nr. 4975BIO/02/12.24, Aviz Nr. 1114BIO/03/12.24, Aviz Nr. 1790BIO/04/12.24.

Valabilitate: 3 ani.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane din material plastic de 100 ml, 500 ml, 1 L și canistre 3L, 5L, 10L, 20L, 60 L.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.