Logo Farmavet
BOROGLUCONAT DE CALCIU 38%

BOROGLUCONAT DE CALCIU 38%

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție injectabilă

SPECII ȚINTĂ: Cabaline, Bovine, Ovine, Caprine, Porcine, Câini, Pisici, Nutrii.

INDICAȚII:

Produsul BOROGLUCONAT DE CALCIU 38% este recomandat la cabaline, bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici și nutrii în tratamentul:

- Parezelor și paraplegii ante- și post partum;
- Hipocalcemie, tetanie, alergii, toxicoze, tulburări metabolice, intoxicații, rahitism, osteomalacie, acetonurie, stări hemoragice, anemie, ateropatii;

Se administrează după accidente postvaccinale, distocii, avorturi, prolaps vaginal și uterin, operații cezariene, enteropatii, animale slăbite, tahicardie sau cu aritmii cardiace, în tulburări ale spermatogenezei.  

COMPOZIȚIE:

1 ml soluție injectabila conține:    

Substanțe active:
Gluconat de calciu………………………   380,00 mg
Acid boric………………………………..      65,00 mg
Clorura de magneziu hexahidrat………    60,00 mg
Excipienți:
Metabisulfit de sodiu ..….....................…....…0,5 mg

Edetat disodic, Apă distilată pentru preparate injectabile.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipienții produsului.

REACȚII ADVERSE:

Nu sunt cunoscute.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se poate administra intravenos, intramuscular sau subcutanat (în mai multe puncte), singur sau în asociere cu vitaminele A, C și complex B în următoarele doze:

- Cabaline, bovine: 20 - 30 ml/100 kg greutate corporală, 1-3 zile, după caz.

- Viței, ovine, caprine și porcine: 10 - 30 ml subcutanat,  zilnic, sau o dată la 2-3 zile, în mai multe reprize.

- Purcei, câini, pisici și nutrii : 1-2 ml subcutanat,  zilnic sau o dată la 2-3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Nu sunt.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Zero zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor

A se păstra la temperatura mai mică de 25oC.

A se păstra în ambalajul original

A se feri de îngheț

A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Precauții speciale pentru speciile țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Administrarea produsului pe cale intravenoasă se face lent, numai după ce este adus la temperatura organismului. Injectarea intravenoasă se întrerupe imediat dacă apar vărsături, sudorații sau tremurături musculare.

Locurile de injectare subcutanată trebuie masate cu blândețe.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se evita autoinjectarea accidentală. În cazul autoinjectării accidentale obțineți imediat asistență medicală și arătați eticheta produsului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Gluconatul de calciu nu se administrează împreuna cu digoxina(Lanatoxid, Lanaxocaps), antacide care conțin calciu sau aluminiu, alte suplimente cu calciu, calcitriol sau suplimente cu vitamina D, tetraciclina, doxiciclina, minociclina sau oxitetraciclina.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Simptomele supradozării includ : greața, voma, pierderea apetitului , constipație, confuzie, stare de prostrație, comă.

Incompatibilități:

Gluconatul de calciu este incompatibil în soluție cu emulsiile uleioase intravenoase, cu amfotericina B, cefamendol naftat, cefalotia sodică, dobutamina clorhidrat, metilprednisolol sucinat de sodiu și metoclopramid clorhidrat.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din sticlă brună, tip II/polipropilenă brună x 20, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml și flacoane din PP natur x 250 ml, 500 ml, închise cu dop de cauciuc halogenobutilic și sigilate cu  capsă de aluminiu.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.