Logo Farmavet
AVICOVIT

AVICOVIT

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție orală

SPECII ȚINTĂ: Găini, Pui de Curcă

INDICAȚII:

Produsul este recomandat la găini și pui de curcă pentru tratamentul și metafilaxia infecțiilor enterice cauzate de bacterii E. Coli neinvazive susceptibile la colistină.

Înainte de tratamentului metafilactic trebuie stabilită prezența bolii în efectiv.

COMPOZIȚIE:

100 ml produs conțin:

Substanțe active:

- Colistină sulfat...........................………………….......……..….2,5 mil. U.I.
- Vitamina A palmitat.................................................................1,0 mil. U.I.
- Vitamina D3.............................................................................0,1 mil. U.I.
- Vitamina E..............................................................................400 U.I.
- Vitamina B1.............................................................................250 mg
- Vitamina B6.............................................................................250 mg
Excipienți:
- Parahidroxibenzoat de metil...................................................100 mg
- Parahidroxibenzoat de popil....................................................20 mg

Apă purificată.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza la cai, în special la mânji, întrucât colistina, din cauza modificării echilibrului microflorei gastrointestinale, ar putea duce la dezvoltarea colitei asociate cu administrarea de antimicrobiene (colita X), asociată de obicei cu Clostridium dificile, care poate fi letală.

REACȚII ADVERSE:

Nu s-au semnalat.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se administrează în apa de băut, în doză de 10 ml AVICOVIT/ litru apă, timp de 3 zile consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Aportul de apă medicamentată depinde de starea clinică a păsărilor. Pentru a obține doza recomandată, concentrația produsului trebuie corect ajustată. Durata de tratament trebuie limitată la timpul minim necesar pentru tratarea bolii. Durata de tratament nu trebuie să depășească 7 zile.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne și organe: zero zile

Ouă: zero zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25oC.

A se proteja de lumină.

A se feri de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

Perioada de valabilitate după prima deschiderea a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 24 ore

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Colistina exercită o acțiune dependentă de concentrație împotriva bacteriilor Gram-negative. În urma administrării orale se obțin concentrații mari la nivelul tractului gastrointestinal, adică locul vizat, din cauza absorbției insuficiente a substanței. Acești factori indică faptul că nu se recomandă o durată de tratament mai lungă decât cea indicată, care să ducă la expunere inutilă.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A nu se utiliza colistină ca înlocuitor pentru bunele practici de gestionare.

Colistina este un medicament de ultimă instanță în medicina umană pentru tratamentul infecțiilor cauzate de anumite bacterii multirezistente. Pentru a reduce la minimum orice risc, potențial asociat cu utilizarea pe scară largă a colistinei, folosirea acesteia trebuie restrânsă la tratamentul sau la tratamentul și metafilaxia bolilor și nu trebuie utilizată pentru profilaxie.

Ori de câte ori este posibil, colistina trebuie utilizată numai pe baza testelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului fără respectarea instrucțiunilor din RCP poate duce la eșecul tratamentului și creșterea prevalenței bacteriilor rezistente la colistină.

Precauții care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de indigestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se administrează în perioada de ouat.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Se va evita administrarea concomitentă a altor produse medicinale veterinare care conțin ioni metalici bivalenți (ex. săruri de calciu sau magneziu). Acțiunea colistinei asupra germenilor Pseudomonas spp. este amplificată în prezența sulfametizolului, sulfametoxazolului și a sulfacetamidei.

Clorhidratul de tiamină  formează precipitate cu iodul, acidul tanic, citratul de fier amoniacal; este incompatibil cu soluții alcaline (bicarbonat de sodiu, citrat  de sodiu), cu soluții de zaharuri (glucoză, lactoză), cu alcoolul, gelatina.

Clorhidratul de piridoxină este incompatibil cu substanțe alcaline; la pH peste 5,0 soluția își intensifică culoarea. Este inactivat de oxidanți.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

Colistina sulfat nu trebuie supradozată deoarece poate determina nefrotoxicitate.

Se va respecta doza recomandată.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ::

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane brune sau albe opace din polietilenă de înaltă densitate, închise cu dop din polietilenă de joasă densitate x 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml și 1000 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.