Logo Farmavet
CANIDER U

CANIDER U

FORMA FARMACEUTICĂ: unguent

SPECII ȚINTĂ: Câini

INDICAȚII:

Tratamentul râiei demodecice (produsa de Demodex canis) și râiei sarcoptice (produsă de Sarcoptes scabiei canis)  la câini.

COMPOZIȚIE:

100 g unguent conțin:

Substanțe active:
Amitraz ........................................................................  0,2 g
Neomicina sulfat..........................................................   0,5 g
Excipienți:
Metil parahidroxibenzoat ............................................. 0,080 g
Propil parahidroxibenzoat............................................. 0,024 g
Stearină, Glicerină, Ulei de parafină, Dietanolamină, Lanolină , Vaselină, Xilen, Apă distilată
 

CONTRAINDICAȚII:

Produsul nu se administrează la câini cu vârsta mai mică de 4 luni.
A nu se administra la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare din excipienți.

REACȚII ADVERSE:

În cazuri rare pot fi observate reacții locale de tip alergic care sunt de obicei tranzitorii și sunt rezolvate în general fără tratament. Dacă simptomele persistă, câinii trebuie spălați cu apă și săpun pentru îndepărtarea unguentului.  

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

CANIDER U se aplică pe zonele cu leziuni, fără a fi necesară îndepărtarea crustelor, masând ușor regiunea pentru a favoriza pătrunderea unguentului.

Se recomandă 3 tratamente la interval de 2 zile, iar în funcție de evoluția   leziunilor, se aplică al 4-lea tratament la 7 zile de la ultima aplicare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Se acoperă întreaga zonă afectată.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de 2 - 80C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra ambalajul bine închis.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se utiliza numai pentru câini.

A se utiliza numai pentru uz extern.

A nu se lăsa câinii să își lingă blana după tratament.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În timpul aplicării produsului se vor purta mănuși de protecție.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscuta la substanțele active trebuie sa evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Evitați orice contact al produsului cu pielea sau ochii. În caz de contact cu pielea, se vor spăla bine cu apă și săpun mâinile și pielea expusă. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu apă din abundenta. Daca iritația persistă, apelați la sfatul medicului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație.

În perioada de lactație se va evita utilizarea produsului.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Deoarece amitrazul are efect imunosupresiv nu se administrează cu corticosteroizi și alte produse medicinale veterinare imunosupresoare ( azathioprine, cyclophosphamide, etc).

Se va evita tratamentul de lungă durată cu neomicină pentru a împiedica dezvoltarea rezistenței microbiene. Dacă apar fenomene alergice ținând seama de posibilitatea unor reacții încrucișate se va evita tratamentul cu antibiotice (kanamicina, streptomicină și gentamicină) a unor eventuale infecții ulterioare.

Sunt incompatibile cu neomicina următoarele substanțe: amfotericina B, ampicilina , carbenicilina disodică, sodiu cefalozin, sodiu cefalotin, dexametazonă sodium fosfat, meticilina sodică, oxacilina  sodică, oxitetraciclina HCl, penicilina G, tetraciclina HCl, Vitamina B in complex cu vitamina C. Este demonstrată in vitro de asemenea, inactivarea antibioticelor aminoglicozidice de către antibioticele beta-lactamice.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Se va evita supradozarea. În caz de supradozare accidentală, rareori pot apărea reacții adverse, respectiv reacții de tip alergic.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Ambalaj primar:

Cutii din polietilenă de joasă densitate x  25 g.

Tuburi multistrat (PE/Al/PE) x 10 g, x 20 g, x 40 g .

Ambalaj secundar:

Cutii carton cu câte 25 tuburi x 10 g, x 20 g, x 40 g.

Nu toate dimensiunile de ambalaje  pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.