Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A. DIN DATA DE 30 MAI 2022/ 31 MAI 2022

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 30.05.2022, începând cu ora 11:00 (ora României). AGOA va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 10.05.2022 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență,

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA se va organiza în data de 31.05.2022, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 11:00 (ora României).

 

Documente referitoare la ordinea de zi a AGOA:

Farmavet_Convocator AGOA_30.05.2022 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 30.05.2022_completat click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 30.05.2022_punct 4_vot secret click aici

NOU Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 30.05.2022_punct 6_vot secret click aici

NOU Farmavet_Convocator completat_30.05.2022 click aici

FMV_RO_Situatii financiare OMF click aici

FMV_EN_RO_Propunere de acoperire a pierderii click aici

FMV__RO_Raportul auditorului click aici

FMV_EN_RO_ Raportul Consiliului de Supraveghere click aici

FMV_RO_Raport directorat click aici

FMV_Bugetul anual 2022 click aici

Farmavet_Hotărâre AGOA bilingv_30.05.2022 click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.