Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), prin directorat (Directoratul), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 14.07.2021 (prima convocare) începând cu ora 16:00 (ora României) pentru AGOA și începând cu ora 16:30 (ora României) pentru AGEA.

AGOA si AGEA vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 28.06.2021 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv ședinței AGEA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA, respectiv AGEA se va organiza în data de 15.07.2021, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și ore de începere a ședințelor.

Din motive de confidențialitate a informațiilor, propunerile Directoratului societății Farmavet SA prevazute la punctele 1,2 și 3 în Ordinea de zi a ședinței AGEA pot fi consultate de acționarii interesați la sediul sociețății situat în Calea Giulești nr.333, Sector 6, București, în intervalul orar 9-16, sau pot fi solicitate prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente referitoare la ordinea de zi a AGOA și AGEA:

NOU Farmavet Convocator Completat 14.07.2021 click aici

Farmavet_Convocator_14.07.2021 click aici

FMV RO Situatii financiare OMF click aici

FMV EN RO Propunere de acoperire a pierderii click aici

FMV RO Raportul auditorului click aici

FMV EN RO Raportul Consiliului de Supraveghere click aici

FMV RO Raport directorat click aici

FMV Bugetul anual 2021 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGEA 14.07.2021 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 punct 4 vot secret click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 punct 6 vot secret click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 punct 7 vot secret click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 punct 8 vot secret click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 punct 9 vot secret click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 punct 10 vot secret click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 14.07.2021 punct 11 vot secret click aici

 

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.